Ο κύκλος της ζωής

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Philosophy

Comments

Presentation Transcript

Ο κύκλος της ζωής : 

Ο κύκλος της ζωής Τι είναι επιτυχία; . . . Η εξήγηση είναι απλή…

Slide 2: 

6. Στην ηλικία των 50, επιτυχία είναι:Να έχεις λεφτά. 5. Στην ηλικία των 35, επιτυχία είναι:Να έχεις λεφτά. 4. Στην ηλικία των 20, επιτυχία είναι:Να κάνεις σεξ. 3. Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι:Να έχεις δίπλωμα οδήγησης. 2. Στην ηλικία των 12, επιτυχία είναι:Να έχεις φίλους. 1. Στην ηλικία των 3, επιτυχία είναι:Να μην χέζεσαι επάνω σου. 7. Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι:Να κάνεις σεξ. 8. Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι:Να έχεις δίπλωμα οδήγησης. 9. Στην ηλικία των 75, επιτυχία είναι:Να έχεις φίλους. 10.Στην ηλικία των 80, επιτυχία είναι:Να μην χέζεσαι επάνω σου.

Αυτό ήταν . . . : 

Αυτό ήταν . . . Απολαύστε την επιτυχία !

authorStream Live Help