«Повнотекстова база даних «Краєзнавство»»

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Забезпечення збереження історико-культурної спадщини Березнівщини, надання необмеженого та оперативного доступу до краєзнавчих документів шляхом створення повнотекстової бази даних «Краєзнавство» в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі «Ірбіс 64/128».

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

" Мій рідний край - окраса України - це часточка моєї Батьківщини " Обласний фестиваль-конкурс інноваційного досвіду « БІБЛІОФЕСТ » Повнотекстова база даних “Краєзнавство”

Відділ автоматизації бібліотечних процесів:

Відділ автоматизації бібліотечних процесів 34600 Рівненська обл. м. Березне вул. Київська,10 lib_berezne@ukr.net «БІБЛІОФЕСТ» Номінація: “Кращий досвід створення ресурсу”

Мета проекту::

Мета проекту : Забезпечення збереження історико-культурної спадщини Березнівщини , надання необмеженого та оперативного доступу до краєзнавчих документів широкій громадськості, сприяння відродженню традицій краян, формування на цій основі у підростаючого покоління взаємозв’язку з минулим, любові до малої Батьківщини . «БІБЛІОФЕСТ»

PowerPoint Presentation:

Завдання проекту : пошук, відбір та оцифрування документів краєзнавчого змісту ; конвертування неопублікованих документів в електронні ; аналітична обробка документів, формування БЗ ; формування пошукової мови ; забезпечення доступу до історико- культурної спадщини; «БІБЛІОФЕСТ»

Цільова аудиторія::

«БІБЛІОФЕСТ» Цільова аудиторія : краєзнавці-дослідники ; учні загальноосвітніх шкіл ; студенти ; викладачі ; громадські організації ; працівники закладів культури ; люди різного фаху та віку, всі хто цікавиться історією краю .

Зміст інноваційної діяльності::

«БІБЛІОФЕСТ» Зміст інноваційної діяльності : Збір матеріалів краєзнавчого характеру; Оцифрування документів ; Створення повнотекствої БД “Краєзнавство”; Здійснення бібліографічного опису документу ; Прикріплення зовнішніх файлів до бібліографічного опису документу; Забезпечення оперативного доступу до історико -культурної спадщини краю людям різного фаху та віку.

Поетапне підключення бібліотек протягом 2011-2012рр::

Поетапне підключення бібліотек протягом 2011-2012рр: «БІБЛІОФЕСТ»

PowerPoint Presentation:

Схема опису електронного ресурсу : «БІБЛІОФЕСТ» Заголовок та відомості про відповідальність – Видавництво – Вид та об’єм ресурсу – Вихідні дані – Режим доступу – Дата доступу – Предметна рубрика - Географічна рубрика – Анотація – Відомості про екземпляри у відділах – Посилання на зовнішній об’єкт.

PowerPoint Presentation:

«БІБЛІОФЕСТ» Бібліографічний опис електронного ресурсу:

Партнери в реалізації проекту::

Березнівський архів ; Краєзнавчий музей ; Письменники ; Старожили району ; Загальноосвітні заклади району ; Сільські та селищні ради ; Сільські бібліотеки ; Волонтери. «БІБЛІОФЕСТ» Партнери в реалізації проекту :

Результати впровадження::

Створення зведеної повнотекстової бази даних “Краєзнавство” ; Збереження культурної, історичної спадщини краю, та передача її поколінням ; Залучення до краєзнавчої пошукової роботи дітей шкільного віку ; Оперативний доступ до повних текстів документів ; Збільшення кількості користувачів бібліотеки ; Створення та своєчасне поповнення повнотекстових БД «Краєзнавство» в бібліотеках-філіях району. «БІБЛІОФЕСТ» Результати впровадження :

Подальші плани для розвитку нової форми роботи::

Залучити всі б ібліотеки-філії до формування БД ; Здійснювати пошук та відбір краєзнавчих документів ; Провести низку семінарів-тренінгів для бібліотечних працівників ; Залучити до співпраці нових партнерів ; Придбати відеокамеру ; Створювати відеоматеріал краєзнавчого змісту. «БІБЛІОФЕСТ» Подальші плани для розвитку нової форми роботи :

PowerPoint Presentation:

«БІБЛІОФЕСТ» ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

authorStream Live Help