2014-04-27 מסתורי אשפה עם מנגנון נעילה

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

מסתורי אשפה עם מנגנון נעילה שקף 1 מתוך 5 עבור/י לשקף הבא מומלצים להתקנה בשטח רשויות ובמיוחד במדרכות צרות

PowerPoint Presentation:

מנגנון עגינה ונעילה מסתור דגם שקף 2 מתוך 5 או עבור/י לשקף הבא " C "

PowerPoint Presentation:

שקף 3 מתוך 5 מנגנון עגינה ונעילה d לשני מיכלי 240 ליטר d=65 לשני מיכלי 360 ליטר d=75 עבור/י לשקף הבא מסתור דגם " H "

PowerPoint Presentation:

דוא"ל לקבלת רשימת יצרנים מעודכנת שקף 4 מתוך 5 GarbageControlMail@gmail.com

PowerPoint Presentation:

ח.צ. מהנדסים ויועצים אינג' חיים צפריר 052-2561686 תכנון ופתרונות לעולם האשפה שקף 5 מתוך 5 27.04.2014 www.GarbageControl.com GarbageControlMail@gmail.com

authorStream Live Help