Een goedkope zorgverzekering afsluiten via een collectiviteit

Views:
 
     
 

Presentation Description

De goedkoopste zorgverzekering vindt u op GoedkopeVerzekeringOnline.nl! http://www.goedkopeverzekeringonline.nl/zorgverzekering

Comments

Presentation Transcript

Een goedkope zorgverzekering afsluiten via een collectiviteit:

Een goedkope zorgverzekering afsluiten via een collectiviteit Iedere inwoner van Nederland is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Sinds 2006 is een nieuwe zorgverzekering ingevoerd: de basisverzekering. Met de invoering van deze nieuwe zorgverzekering zijn het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering komen te vervallen. Nederlanders zijn verplicht zich te verzekeren. Daar staat tegenover dat verzekeraars iedereen moeten accepteren. Wanneer een Nederlandse ingezetene zich niet verzekerd, voldoet hij niet aan de verzekeringsplicht en kan daarom een boete opgelegd krijgen, ook wanneer pas achteraf blijkt dat hij een bepaalde periode niet verzekerd was .

PowerPoint Presentation:

De basisdekking van zorgverzekeringen wordt vastgesteld door de Nederlandse staat. De basisverzekering dekt een aantal zaken, te weten: algemene geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen, opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis, verzorging na een bevalling, en verblijf in verband met geneeskundige hulp. Ongeveer 94% van de zorgkosten wordt door deze goedkope zorgverzekering gedekt. Naast de verplichte basisverzekering is het mogelijk je aanvullend te verzekeren. Verzekeraars bieden als aanvullende verzekering tandartsenverzekeringen en algemene verzekeringen aan . Om het risico voor verzekeraars te beperken zijn voor verzekerden de eigen bijdrage en het eigen risico ingevoerd. De eigen bijdrage houdt in dat er door de verzekerde meebetaald moet worden aan bepaalde zaken, zoals kraamzorg. Het eigen risico houdt in dat de verzekerde zelf een eerste deel betaalt van zijn ontvangen zorg. Naast een verplicht eigen risico bieden verzekeraars over het algemeen verzekeringen met een eigen risico naar keuze aan.

authorStream Live Help