BZ202102 SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

B E S E D A Ž I V L J E N J A FEBR U A R 2021 » Bodite usmiljeni , kakor je usmiljen tudi vaš Oče .« ( L k 6,36).

Slide2:

» Bodite usmiljeni , kakor je usmiljen tudi vaš Oče .« ( L k 6,36).

Slide3:

Evangelist Luka rad poudarja veličino Božje ljubezni, ko govori o lastnosti, za katero se mu zdi, da to veličino najlepše opisuje: usmiljenje.

Slide4:

Lahko rečemo , da je usmiljenje v Svetem pismu materinski odtenek Božje ljubezni ,

Slide5:

način , kako Bog skrbi za svoja ustvarjena bitja , jih dviga , tolaži in sprejema , ne da bi se kdaj utrudil .

Slide6:

Po preroku Izaiju Gospod svojemu ljudstvu obljublja : » Kakor dečka , ki ga tolaži njegova mati , tako vas bom jaz tolažil ; v Jeruzalemu boste potolaženi .«

Slide7:

To značilnost priznava in razglaša tudi islamsko izročilo: med devetindevetdesetimi lepimi Božjimi imeni, ki jih najpogosteje izrečejo usta muslimanskega vernika, sta Usmiljeni in Milostljivi.

Slide8:

Ta evangeljska stran nam kaže Jezusa , ki množici , prispeli tudi iz oddaljenih mest in pokrajin ,

Slide9:

predlaga nekaj drznega, presenetljivega: naj posnemajo Očeta prav v usmiljeni ljubezni.

Slide10:

Ta cilj se nam zdi skoraj nepredstavljiv, nedosegljiv!

Slide11:

» Bodite usmiljeni , kakor je usmiljen tudi vaš Oče .«

Slide12:

V luči evangelija moramo , da bi posnemali Očeta , vsak dan hoditi za Jezusom

Slide13:

in se od njega učiti, da ljubimo prvi, kakor to Bog nenehno dela v odnosu do nas.

Slide14:

Takšno duhovno izkušnjo opisuje luteranski teolog Bonhoeffer (1906–1945): » Krščanska skupnost vsak dan poje : “ Prejel sem usmiljenje .”

Slide15:

Ta dar sem dobil tudi takrat , ko sem svoje srce zaprl Bogu ; /.../ ko sem se izgubil in nisem našel poti za vrnitev .

Slide16:

Tedaj mi je prišla naproti Gospodova beseda in sem razumel : on me ljubi .

Slide17:

Jezus me je našel : bil mi je blizu , samo on. Potolažil me je , odpustil mi je vse zmote in me ni obdolžil za slabo .

Slide18:

Ko sem bil njegov sovražnik in nisem spoštoval njegovih zapovedi , me je imel za prijatelja

Slide19:

/.../ Težko razumem , zakaj me Gospod tako ljubi , zakaj sem mu tako drag.

Slide20:

Ne morem razumeti , kako mu je uspelo in čemu je hotel premagati moje srce s svojo ljubeznijo , rečem lahko samo : “ Prejel sem usmiljenje .”«

Slide21:

» Bodite usmiljeni , kakor je usmiljen tudi vaš Oče .«

Slide22:

Ta evangeljska beseda nas vabi k pravi revoluciji v našem življenju :

Slide23:

vsakič , ko smo pred tem , da bi nas lahko kdo žalil , imamo možnost , da se ne odločimo za pot zavračanja , neizprosnega obsojanja in maščevanja ,

Slide24:

temveč lahko krenemo po poti odpuščanja in usmiljenja.

Slide25:

Ne gre toliko za to , da izpolnimo težko dolžnost , ampak za to , da od Jezusa sprejmemo možnost , da iz smrti sebičnosti preidemo v pravo, občestveno življenje .

Slide26:

Z veseljem bomo odkrili , da smo prejeli Očetov DNK, ki nikogar ne obsodi dokončno ,

Slide27:

ampak vsem daje novo možnost, ko odpira obzorja upanja.

Slide28:

Ta odločitev nam bo omogočila, da pripravimo podlago za bratske odnose, iz katerih se lahko rodi in raste človeška skupnost, ki je končno usmerjena v miroljubno in dejavno sožitje.

Slide29:

» Bodite usmiljeni , kakor je usmiljen tudi vaš Oče .«

Slide30:

Tako je svetovala Chiara Lubich , ko je premišljevala o stavku iz Matejevega evangelija , ki razglaša blagor tistega , ki je usmiljen :

Slide31:

» Vprašanje usmiljenja in odpuščanja prežema ves evangelij

Slide32:

/.../ Usmiljenje je poslednji izraz ljubezni , krščanske ljubezni , izraz , ki jo izpopolnjuje , jo naredi popolno

Slide33:

/.../ Skušajmo torej v vsakem svojem odnosu ljubezen do drugih živeti v obliki usmiljenja .

Slide34:

Usmiljenje je ljubezen , ki zna sprejeti vsakega bližnjega , zlasti najbolj revnega in potrebnega . To je ljubezen , ki ne meri, je preobilna in vseobjemajoča , je konkretna .

Slide35:

To je ljubezen , ki želi izzvati vzajemnost , končni smoter usmiljenja , brez katerega bi ostala zgolj pravičnost , ki pomaga ustvarjati enakost , a ne bratstva .

Slide36:

/.../ Tudi če se zdi težko in drzno , se pred vsakim bližnjim vprašajmo : “ Kako bi z njim ravnala njegova mati ?”

Slide37:

To je misel , ki nam bo pomagala , da bomo razumeli in živeli po Božjem srcu .«

Slide38:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jez ikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org in na www.ppsmeditazionipreghiere.org

authorStream Live Help