BZ202005 pps SLO

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja Ma j 2020 »Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.« (Jn 15,3)

Slide2:

Po zadnji večerji z apostoli

Slide3:

gre Jezus iz dvorane in se napoti proti Oljski gori.

Slide4:

Z njim so enajsteri, Juda Iškariot je že odšel in ga bo kmalu izdal.

Slide5:

Trenutek je dramatičen in slovesen. Jezus ima dolg poslovilni govor, svojim hoče povedati pomembne reči, jim izročiti besede, ki naj jih ne pozabijo.

Slide6:

Njegovi apostoli so Judje, ki poznajo Pisma, in Jezus jih spomni na podobo, ki jim je domača: to je trta, ki v svetih besedilih predstavlja judovsko ljudstvo, za katero skrbi Bog, saj je njegov pozorni in izkušeni vinogradnik.

Slide7:

Tu Jezus govori o sebi: je trta, iz katere njegovi učenci prejemajo življenjski sok Očetove ljubezni.

Slide8:

Skrbeti pa morajo predvsem za to, da ostanejo združeni z njim.

Slide9:

»Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.«

Slide10:

Ena od poti, da ostanemo združeni z Jezusom, je ta, da sprejmemo njegovo besedo.

Slide11:

Ta beseda omogoča Bogu, da pride v naše srce in ga “očisti”, to pomeni, da je očiščeno sebičnosti in sposobno roditi obilne in dobre sadove.

Slide12:

Oče nas ljubi in bolje od nas ve, kako postanemo lahkotni in svobodni,

Slide13:

da lahko hodimo po svoji poti brez nekoristnega bremena naših navezanosti, negativnih sodb, brez napornega iskanja osebnih koristi in brez domišljanja, da imamo pod nadzorom vse reči in vse ljudi.

Slide14:

V našem srcu so tudi dobre želje in načrti, če pa stopijo na Božje mesto, lahko izgubimo velikodušni polet evangeljskega življenja.

Slide15:

Zato Bog posega v naše življenje z različnimi okoliščinami in dopušča tudi boleče izkušnje, za katerimi pa je vedno njegov pogled ljubezni.

Slide16:

Okusen sad, ki ga evangelij obljublja tistemu, ki dovoli, da ga kleše Božja ljubezen, pa je polnost veselja.

Slide17:

To je posebno veselje, ki vzcveti tudi sredi solza, prekipeva iz srca in preplavlja zemljo okoli njega.

Slide18:

To je majhen predokus vstajenja.

Slide19:

»Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.«

Slide20:

Beseda, ki jo živimo, nam omogoča, da izidemo iz sebe, da bi z ljubeznijo srečali brate, začenši pri najbližjih: v naših mestih, v družini, v vsakem življenjskem okolju.

Slide21:

To je prijateljstvo, ki postane mreža pozitivnih odnosov in je usmerjeno k uresničevanju zapovedi medsebojne ljubezni, ki gradi bratstvo.

Slide22:

Chiara Lubich je, ko je razmišljala o tem stavku iz Janezovega evangelija, zapisala: »Kako naj torej živimo, da bomo tudi mi zaslužili Jezusovo pohvalo?

Slide23:

Tako, da živimo vsako Božjo besedo, da se vsak trenutek hranimo z njo, tako da naše življenje postane eno samo prizadevanje, da bi se evangelizirali.

Slide24:

Vse to zato, da bi nam uspelo imeti iste misli in ista čustva kot Jezus, da bi ga ponovno živeli v svetu,

Slide25:

da bi družbi, ki je pogosto zapletena v mrežo zla in grehov, pokazali Božjo čistost, presojnost, ki jo daje evangelij.

Slide26:

Ta mesec pa, če je mogoče (če tudi drugi z nami delijo naše namene),

Slide27:

skušajmo posebej uresničevati tisto besedo, v kateri je izražena zapoved medsebojne ljubezni.

Slide28:

Za evangelista Janeza /.../ sta namreč Kristusova beseda in nova zapoved povezani.

Slide29:

Po njegovem mnenju prav v medsebojni ljubezni živimo besedo z vsemi njenimi učinki očiščevanja, svetosti, negrešljivosti, sadov, bližine z Bogom.

Slide30:

Osamljen človek se ne more dolgo upirati vabam sveta,

Slide31:

v medsebojni ljubezni pa najde zdravo okolje, ki je zmožno ohranjati njegovo krščansko življenje pristno.«

Slide32:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org logero.org »Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.«

authorStream Live Help