BZ202002 SLO pps

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Febr u a r 2020 »Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj moji neveri!” (M r 9,24). Beseda življenja

Slide2:

»Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj moji neveri!” (M r 9,24).

Slide3:

Jezus v spremstvu apostolov potuje proti Jeruzalemu.

Slide4:

Že jih je začel pripravljati na odločilno srečanje: verska oblast ga bo zavrnila, Rimljani pa ga bodo obsodili na smrt in križali, potem pa bo vstal od mrtvih.

Slide5:

To dejstvo Peter in drugi, ki hodijo za njim, težko sprejemajo,

Slide6:

Markov evangelij pa nas spremlja pri postopnem odkrivanju Jezusovega poslanstva: s šibkostjo trpljenja bo dokončno odrešil človeštvo.

Slide7:

Med potjo Jezus srečuje mnogo ljudi in vsakemu se približa v njegovih potrebah.

Slide8:

Tako ga vidimo, kako sprejme klic na pomoč nekega očeta, ki ga prosi, naj ozdravi njegovega sina v hudih težavah, verjetno je bil božjasten.

Slide9:

Zato da bi ga Jezus čudežno ozdravil, od očeta zahteva vero.

Slide10:

»Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj moji neveri!”

Slide11:

Očetov odgovor, ki ga je zakričal pred množico, ki se je zbrala okoli Jezusa, je navidez protisloven.

Slide12:

Ta mož – kakor pogosto tudi mi – doživlja šibkost vere, nesposobnost, da bi popolnoma zaupal Božji ljubezni, njegovemu načrtu sreče za vsakega od njegovih otrok.

Slide13:

Po drugi strani pa Bog človeku zaupa in ničesar ne izvrši brez njegovega sodelovanja, brez njegovega svobodnega “da”.

Slide14:

Bog zahteva naš del, čeprav je majhen: želi, da v vesti prepoznamo njegov glas, mu zaupamo in tudi mi začnemo ljubiti.

Slide15:

»Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj moji neveri!”

Slide16:

Velik del kulture, v katero smo vpeti, poveličuje nasilje v vseh njegovih oblikah kot zmagujoče orožje na poti do uspeha.

Slide17:

V evangeliju pa se pokaže nekaj prostislovnega: priznamo naj, da so naša šibkost, naše meje, naša krhkost izhodišče, da vzpostavimo odnos z Bogom in smo z njim udeleženi v največjem dosežku: vesoljnem bratstvu.

Slide18:

Jezus nas je v vsem svojem življenju učil logike služenja: da izbiramo zadnje mesto. To je najboljši položaj, da navidezni poraz spremenimo v zmago, ki ne bo sebična in bežna, temveč je bodo trajno deležni vsi.

Slide19:

»Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: “Verujem, pomagaj moji neveri!”

Slide20:

Vera je dar, za katerega moremo in moramo vztrajno prositi, da bi sodelovali z Bogom pri odpiranju poti upanja za mnoge.

Slide21:

Chiara Lubich je zapisala: »Verovati pomeni čutiti, da nas Bog gleda in ljubi, pomeni vedeti, da Bog vidi vse: vsako našo molitev, vsako besedo, vsak gib, vsak žalosten, vesel ali nepomemben dogodek, vsako bolezen, vse, vse, vse /.../

Slide22:

In če je Bog ljubezen, je popolno zaupanje vanj le logična posledica tega. To zaupanje nas navaja k temu, da se z njim pogosto pogovarjamo, mu govorimo o svojih stvareh, o svojih namenih in o svojih načrtih.

Slide23:

Vsak od nas se lahko prepušča njegovi ljubezni in je prepričan, da ga bo Bog razumel, tolažil in mu pomagal /.../ “Gospod,” ga lahko prosimo, “daj, da bi ostal v tvoji ljubezni.

Slide24:

Daj, da ne bi nikdar niti za trenutek živel, ne da bi čutil, ne da bi iz vere ali tudi iz izkušnje vedel, da me ljubiš, da nas ljubiš.”

Slide25:

In potem ljubímo. Zaradi nenehne ljubezni bo naša vera postala čvrsta, zelo trdna.

Slide26:

V Božjo ljubezen ne bomo le verovali, ampak bomo Boga otipljivo čutili v duši in videli, kako se okoli nas dogajajo “čudeži”.«

Slide27:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help