BZ201805 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

evangelij edinost beseda življenja maj Chiara Lubich

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja Ma j 2018 Gibanje fokolarov

Slide2:

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22).

Slide3:

Apostol Pavel piše kristjanom iz pokrajine Galacija: od njega so prejeli oznanilo evangelija, zdaj pa jim očita, da niso razumeli smisla krščanske svobode.

Slide4:

Za izraelsko ljudstvo je bila svoboda Božji dar: Bog je Izraelce iztrgal iz egiptovskega suženjstva, jih povedel v novo deželo in z njimi sklenil zavezo medsebojne zvestobe.

Slide5:

Podobno tudi Pavel odločno trdi, da je krščanska svoboda Jezusov dar.

Slide6:

Jezus nam namreč daje možnost, da v njem in kot on postanemo otroci Boga, ki je ljubezen.

Slide7:

Če tudi mi posnemamo Očeta, kakor nas je učil in nam kazal Jezus s svojim življenjem, se lahko tudi mi naučimo odnosa enakega usmiljenja do vseh, tako da služimo vsem.

Slide8:

Za Pavla je ta navidezni ne-smisel “svobode, ki služi” mogoč zaradi daru Duha, ki ga je Jezus s svojo smrtjo na križu dal človeštvu.

Slide9:

Duh nam namreč daje moč, da zapustimo ječo svoje sebičnosti – v kateri je veliko razdeljenosti, krivic, izdaj, nasilja –, in nas vodi k pravi svobodi.

Slide10:

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22).

Slide11:

Krščanska svoboda ni samo dar, ampak je tudi obveznost. Najprej je to obveznost, da sprejmemo Duha v svoje srce, mu pripravimo prostor in v sebi prepoznamo njegov glas.

Slide12:

Chiara Lubich je zapisala: »Predvsem se moramo vedno bolj zavedati navzočnosti Svetega Duha v nas: na dnu svojega srca nosimo neizmeren zaklad, a se tega ne zavedamo dovolj.

Slide13:

/.../ Da bi slišali njegov glas in šli za njim, moramo reči “ne” /.../ skušnjavam, tako da na kratko opravimo z njihovim zapeljevanjem,

Slide14:

in rečemo “da” nalogam, ki nam jih je zaupal Bog, “da” ljubezni do vseh bližnjih, “da” preizkušnjam in težavam, na katere naletimo ... …

Slide15:

Če bomo ravnali tako, nas bo Sveti Duh vodil in našemu krščanskemu življenju vlival moč, mu dajal okus, prepričljivost, jasnost, vse, kar zaznamuje naše življenje, če je pristno.

Slide16:

Tedaj bodo tudi naši bližnji opazili, da nismo samo otroci človeške družine, ampak Božji otroci.«

Slide17:

Duh nas namreč kliče, naj sebe umaknemo iz središča svojih skrbi in sprejemamo, poslušamo, delimo gmotne in duhovne dobrine, odpuščamo ali skrbimo za najrazličnejše ljudi v raznih okoliščinah, ki jih vsak dan doživljamo.

Slide18:

In takšna naravnanost nam omogoča, da izkusimo tipični sad Duha: naša človeška narava se vedno bolj usmerja k pravi svobodi.

Slide19:

Ta naravnanost omogoča, da se v nas pojavijo in vzcvetijo sposobnosti in talenti, ki bi, če bi živeli zaprti sami vase, za vedno ostali zakopani in neznani.

Slide20:

Vsako naše dejanje je torej priložnost – ki je ne smemo zamuditi –, da rečemo “ne” suženjstvu sebičnosti in “da” svobodi ljubezni.

Slide21:

»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje« (Gal 5,22).

Slide22:

Kdor svoje srce odpre delovanju Duha, pomaga z vsemi vsakdanjimi, družinskimi in družbenimi dejavnostmi graditi tudi pozitivne človeške odnose.

Slide23:

Podjetnik, mož in oče Carlo Colombino ima podjetje na severu Italije.

Slide24:

Od šestdesetih zaposlenih približno četrtina ni Italijanov, nekateri pa imajo za seboj dramatične izkušnje. Časnikarju, ki ga je intervjuval, je Carlo pripovedoval: »Tudi delovno mesto zmore in mora pospeševati vključevanje.

Slide25:

Ukvarjam se z rudarjenjem, recikliranjem gradbenega materiala in sem odgovoren za okolje, za področje, kjer živim. Pred nekaj leti smo bili v hudi krizi: naj rešim podjetje ali ljudi?

Slide26:

Pritegnili smo nekaj ljudi, govorili z njimi in iskali manj boleče rešitve, a bilo je dramatično, da ponoči nisem mogel spati.

Slide27:

To delo lahko opravljam dobro ali manj dobro, a skušam ga opravljati najbolje. Verjamem, da se v pozitivnem smislu nalezemo idej.

Slide28:

Podjetje, ki misli samo na promet, na številke, ne bo dolgo obstalo: središče vsake dejavnosti je človek. Sem veren in prepričan, da povezanost med podjetjem in solidarnostjo ni utopična.«

Slide29:

V okolju, v katerem živimo in delamo, se torej začnimo pogumno odzivati na našo poklicanost k svobodi.

Slide30:

Tako bomo Duhu omogočili, da doseže in prenovi tudi življenje mnogih ljudi okoli nas in zgodovino usmerja k obzorjem »veselja, miru, potrpežljivosti, blagosti ...«

Slide31:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help