BZ201706 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja Junij 2017 »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« (Jn 20,21)

Slide2:

V dneh po Jezusovem križanju so se njegovi učenci zaprli v hišo, bili so prestrašeni in zmedeni.

Slide3:

Z njim so hodili po palestinskih poteh, ko je vsem oznanjal, da je Bog Oče in nežno ljubi vsakega človeka.

Slide4:

Oče Jezusa ni poslal Jezusa le zato, da bi z življenjem pričeval o tej veliki novosti, temveč tudi zato, da bi človeštvu odprl pot, da bi srečalo Boga:

Slide5:

Boga, ki je Trojica, skupnost ljubezni v samem v sebi in hoče v ta objem sprejeti svoja ustvarjena bitja.

Slide6:

Med opravljanjem njegovega poslanstva so mnogi videli, slišali in izkusili dobroto in sadove njegovih dejanj ter njegovih besed o sprejemanju, odpuščanju in upanju ...

Slide7:

Potem pa – obsodba in križanje.

Slide8:

V povezavi s tem nam Janezov evangelij pripoveduje, kako se je Jezus, ki je tretji dan vstal od mrtvih, prikazoval svojim in jih poslal, naj nadaljujejo njegovo poslanstvo:

Slide9:

»Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«

Slide10:

Kakor da bi jim rekel: »Se spominjate, kako sem z vami delil svoje življenje?

Slide11:

Kako sem nasičeval vašo lakoto in žejo po pravičnosti in miru? Kako sem ozdravljal srca in telesa mnogih odrinjenih in zavrženih v družbi?

Slide12:

Kako sem branil dostojanstvo ubogih, vdov, tujcev?

Slide13:

Sedaj nadaljujte vi: vsem oznanjajte evangelij, ki ste ga prejeli, oznanjajte, da se Bog želi srečati z vsemi in da ste vsi bratje in sestre.«

Slide14:

Vsak človek, ki je ustvarjen po podobi Boga Ljubezni, nosi v srcu željo po srečevanju, vse kulture in vse družbe želijo graditi odnose sožitja.

Slide15:

Toda kakšni so napori, koliko je nasprotij, s koliko težavami se soočimo, da bi dosegli ta cilj!

Slide16:

Ta globoka želja se vsak dan spopada z našo krhkostjo, našo zaprtostjo in našimi strahovi, nezaupanjem in medsebojnim obsojanjem.

Slide17:

In vendar nas Gospod danes z zaupanjem še naprej vabi: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«

Slide18:

Kako naj v tem mesecu odgovarjamo na tako drzno vabilo?

Slide19:

Mar ni poslanstvo, da bi si v pogosto razdvojenem človeštvu prizadevali za bratstvo, izgubljena bitka, še preden se je začela?

Slide20:

Sami tega nikoli ne bi zmogli, zato nam je Jezus dal poseben dar – Svetega Duha, ki nas podpira v prizadevanju, da bi ljubili vsakega človeka, pa čeprav je to naš sovražnik.

Slide21:

»Sveti Duh – pri krstu je dan vsem /.../ – je prav zato, ker je duh ljubezni in edinosti, združil vse verne v eno z Vstalim in med seboj, tako da so bile premagane vse rasne, kulturne in razredne razlike /.../

Slide22:

Prav s svojo sebičnostjo ustvarjamo ovire, s katerimi se osamimo in izključujemo tiste, ki so drugačni kot mi /.../

Slide23:

Trudili se bomo torej poslušati glas Svetega Duha, da bi rasli v tej skupnosti, /.../ tako da bomo premagovali kali razlikovanja, ki jih nosimo v sebi.«

Slide24:

S pomočjo Svetega Duha se tudi mi v tem mesecu spominjajmo in živimo besede ljubezni ob vsaki majhni ali veliki priložnosti, ko smo v s t iku z drugimi:

Slide25:

sprejemajmo, poslušajmo, trpimo z drugimi, se pogovarjajmo, vlivajmo poguma, vključujmo, skrbimo, odpuščajmo, cenimo ...

Slide26:

Tako bomo uresničevali Jezusovo vabilo, naj nadaljujemo njegovo poslanstvo, in bomo kanali življenja, ki nam ga je dal.

Slide27:

Prav to je izkusila skupina budističnih menihov, ko so bivali v mednarodnem mestecu v Loppianu v Italiji, v katerem njegovih osemsto prebivalcev skuša zvesto živeti evangelij.

Slide28:

Globoko jih je prevzela evangeljska ljubezen, ki je niso poznali. Eden od njih pripoveduje: »Svoje umazane čevlje sem postavil pred vrata in zjutraj so bili očiščeni.

Slide29:

Zunaj sem pustil moja umazana oblačila: zjutraj sem jih našel očiščena in zlikana.

Slide30:

Vedeli so, da me zebe, ker prihajam z azijskega jugovzhoda, in še bolj so ogrevali prostore ter mi dali odeje ...

Slide31:

Nekega dne sem vprašal: “Zakaj to delate?” “Ker te imamo radi, ker te ljubimo,” so mi odgovorili.« Ta izkušnja je odprla pot do pravega dialoga med budisti in kristjani.

Slide32:

Besedilo Letizia Magri Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« (Jn 20,21)

authorStream Live Help