BZ201601 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Beseda življenja:

Beseda življenja Januar 2016 Razlaga padre Fabio Ciardi OMI

Slide2:

»Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela.« ( 1 Pt 2,9).

Slide3:

Ko je na delu Gospod, izvršuje čudovita dela. Ko je ustvaril vesoljstvo, je videl, da je »dobro« ( 1 Mz 1,29 ),

Slide4:

ko pa je ustvaril moža in ženo in jima zaupal vse, kar je ustvaril, je videl, da je »zelo dobro« ( 1 Mz 1,31 ).

Slide5:

A njegovo delo, ki presega vsa druga, je tisto, kar je izvršil Jezus: s svojo smrtjo in vstajenjem je ustvaril nov svet in novo ljudstvo.

Slide6:

To je ljudstvo, kateremu je Jezus dal nebeško življenje, je pristno bratstvo, ko bratje drug drugega sprejemajo, si vse delijo in se drug drugemu darujejo.

Slide7:

Petrovo pismo je prve kristjane spominjalo na to, da so po Božji ljubezni postali »izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, Božje ljudstvo« ( prim. vrstici 9–10 ).

Slide8:

Če bi se tudi mi kakor prvi kristjani zares zavedeli, kaj smo, kaj je Božje usmiljenje izvršilo v nas, med nami in okoli nas, bi bili osupli, ne bi mogli zadrževati veselja in začutili bi potrebo, da veselje delimo z drugimi, potrebo, »da oznanjamo slavna Božja dela«.

Slide9:

Toda če se držimo vsak zase v osami, potem je zelo težko, če ne skoraj nemogoče učinkovito pričevati o lepoti novih medčloveških odnosov, ki jih prinaša Jezus. Zato je razumljivo, da je Petrovo vabilo namenjeno vsemu ljudstvu.

Slide10:

»Gospod je ustvaril novo ljudstvo, osvobodil nas je sebičnosti, sovraštva in zamer, za postavo nam je dal medsebojno ljubezen, v kateri postanemo eno srce in ena duša!« Ne moremo se prepirati in vztrajati vsak pri svojem ali pa biti drug do drugega ravnodušni, nato pa oznanjati:

Slide11:

Tudi med nami, med krščanskim ljudstvom so razlike, razlikujemo se po tem, kako razmišljamo, imamo različna izročila in kulturo, a te razlike moramo sprejemati s spoštovanjem in priznavati lepoto bogate različnosti, saj se zavedamo, da edinost ne pomeni poenotenost .

Slide12:

Po tej poti bomo hodili ne le v tednu molitve za edinost kristjanov, ki ga na severni polobli obhajamo od 18. do 25. januarja, temveč tudi vse leto.

Slide13:

Beseda življenja nas vabi, naj se kristjani različnih Cerkva in skupnosti bolje spoznamo in drug drugemu pripovedujemo o čudovitih Gospodovih delih.

Slide14:

Tako bomo Gospodova dela lahko “oznanjali” dovolj prepričljivo, da nam bodo verjeli, saj bomo pričevali, da smo med seboj zedinjeni prav v svoji različnosti in da v dejanjih podpiramo drug drugega.

Slide15:

Chiara Lubich je močno podpirala takšno držo: »Ljubezen je največja sila na svetu: okoli tistega, ki jo uresničuje, sproža mirno krščansko revolucijo. Tako današnji kristjani ponavljajo to, kar so pred mnogimi stoletji govorili prvi kristjani: “Od včeraj smo in smo že razširjeni po vsem svetu.” ( Tertulijan , Apologeticum 37.7)

Slide16:

Ljubezen! Kako zelo svet potrebuje ljubezen! In mi, kristjani!

Slide17:

Vseh kristjanov iz različnih Cerkva nas je več kot milijarda. Veliko nas je torej in morali bi biti zelo opazni. A smo tako razdeljeni, da mnogi ne vidijo niti nas, kaj šele, da bi v nas in preko nas prepoznavali Jezusa.

Slide18:

Jezus sam je rekel, da nas bo svet prepoznal, da smo njegovi učenci, ter da bo svet po nas prepoznal njega, Jezusa, prav po medsebojni ljubezni in edinosti: “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj.” ( Jn 13,35 )

Slide19:

Zato današnji čas od nas terja ljubezen, terja edinost, občestvo, solidarnost. In tudi Cerkve kliče, da obnovijo edinost, ki je že stoletja načeta.« ( Chiara Lubich , Il dialogo è vita, Rim 2007, str. 42–43)

Slide20:

Besedilo Padre Fabio Ciardi OMI Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org »Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela.« ( 1 Pt 2,9).

authorStream Live Help