BZ201505 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja Ma j 2015 »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil.« ( Ef 2, 4-5).

Slide2:

Da judovsko Sveto pismo pokaže naravo te ljubezni, ki je usmiljenje, uporablja besedo raḥămîm , ki spominja na materino naročje, kraj, iz katerega izhaja življenje.

Slide3:

Ko se Bog daje spoznati kot “usmiljen”, kaže, kako je pozoren do vsakega bitja, podobno kot mama do svojega otroka: ima ga rad, mu je blizu, varuje ga in zanj skrbi.

Slide4:

Sveto pismo uporablja še drug izraz ( ḥesed ), da izrazi še druge vidike ljubezni, ki je usmiljenje: zvestobo, dobrohotnost, dobroto, solidarnost. Tudi Marija v svojem Magnifikatu opeva usmiljenje Vsemogočnega, ki traja iz roda v rod. ( prim . L k 1, 50).

Slide5:

Sam Jezus nam je govoril o Božji ljubezni in nam Boga odkril kot “Očeta”, ki nam je blizu in pozoren na vsako našo potrebo, pripravljen odpuščati in nam dati vse, kar potrebujemo: »On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.« ( Mt 5, 45)

Slide6:

Njegova ljubezen je res “bogata” in “velika”, kakor jo označuje Pismo Efežanom, iz katerega je vzeta beseda življenja:

Slide7:

»Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil.«

Slide8:

Pavlove besede so nekakšen vzklik veselja, ki se rodi iz občudovanja izrednega delovanja Boga v nas: bili smo mrtvi in Bog nas je oživil, tako da nam je dal novo življenje.

Slide9:

Stavek se začne s “toda”, ki kaže nasprotje s tistim, kar je Pavel ugotovil pred tem: tragično stanje človeštva, ki ga stiskajo krivda in grehi, ki je ujetnik sebičnih in slabih želja in pod vplivom sil zla, ki se odkrito upirajo Bogu.

Slide10:

V teh okoliščinah bi človeštvo zaslužilo, da se razvname Božja jeza. ( prim. Ef 2, 1-3). Bog pa mu, namesto da bi kaznoval – in temu se Pavel zelo čudi –, vrne življenje: ne pusti, da bi ga vodila jeza, ampak usmiljenje in ljubezen.

Slide11:

Jezus je že dal slutiti to Božje delovanje, ko je pripovedoval priliko o očetu dveh sinov: ta oče z odprtimi rokami sprejme mlajšega sina, ki se je pogreznil v nečloveško življenje.

Slide12:

Enako govori v priliki o dobrem pastirju, ki gre iskat izgubljeno ovco, si jo zadene na rame in jo odnese domov, ter v priliki o dobrem Samarijanu, ki oskrbi rane človeka, ki je padel v roke razbojnikov. ( prim. L k 15, 11-32; 3-7; 10, 30-37).

Slide13:

Bog, usmiljeni Oče, ki ga ponazarjajo prilike, nam ni samo odpustil, ampak nam je dal sámo življenje svojega Sina Jezusa, dal nam je polnost božjega življenja. Zato slavospev hvaležnosti:

Slide14:

»Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil.«

Slide15:

Ta beseda življenja bi morala v nas zbuditi isto veselje in hvaležnost kakor pri Pavlu in v prvi krščanski skupnosti. Tudi do vsakega od nas se Bog kaže “bogat v usmiljenju” in “velik v ljubezni”, pripravljen odpustiti in spet zaupati.

Slide16:

Ni nobenega položaja greha, trpljenja ali osamljenosti, v katerem ne bi bil navzoč, v katerem se nam ne bi pridružil in nas spremljal na naši poti, v katerem nam ne bi zaupal in nam ne bi dal možnosti, da vstanemo, in moči, da vedno znova začnemo.

Slide17:

V svojem prvem “angelusu”, 17. marca pred dvema letoma, je začel papež Frančišek govoriti o Božjem usmiljenju in ta tema je potem zanj postala običajna. Ob tisti priložnosti je rekel: »Božje obličje je obličje usmiljenega očeta, ki je vedno potrpežljiv ..., nas razume, nas čaka in se nam ne naveliča odpuščati.«

Slide18:

...« Svoj prvi kratki pozdrav je sklenil z besedami, da »je Bog ljubeči Oče, ki nam vedno odpušča, ki ima usmiljeno srce za vse nas. In tudi mi se učimo biti usmiljeni z vsemi.«

Slide19:

Ta zadnji napotek nam svetuje, kako naj konkretno živimo besedo življenja.

Slide20:

Če je Bog z nami bogat v usmiljenju in velik v ljubezni, smo tudi mi poklicani, da bi bili usmiljeni z drugimi. Če Bog ljubi hudobne ljudi, ki so mu sovražni, bi se morali tudi mi naučiti ljubiti tiste, ki niso “prijetni”, celo sovražnike.

Slide21:

Mar nam Jezus ni rekel: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli«? ( Mt 5, 7); Mar ni od nas zahteval, da smo »usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče«? ( L k 6, 36). Tudi Pavel je vabil svoje skupnosti, ki jih je izbral in vzljubil Bog, naj oblečejo »čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost«. ( K ol 3, 12).

Slide22:

Če smo verovali Božji ljubezni, bomo mogli tudi mi ljubiti s tisto ljubeznijo, ki se zna približati vsakemu človeku, ki trpi ali je v potrebi, ki vse opraviči, ki ščiti, ki zna poskrbeti.

Slide23:

Ko bomo živeli tako, bomo lahko priče Božje ljubezni in bomo lahko tistim, ki jih srečujemo, pomagali odkrivati, da je Bog tudi do njih bogat v usmiljenju in velik v ljubezni.

Slide24:

Besedilo Padre Fabio Ciardi OMI Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil.«

authorStream Live Help