BZ201502 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Beseda življenja, nekaj novega “ Razlage ne bodo več nosile podpisa Chiare Lubich, to je novost in hkrati nadaljevanje. Letos jih bo pisal p. Fabio Ciardi.   Za mnoge je presenečenje. Z mesecem januarjem razlaga besede življenja, ki jo bo še naprej izbirala predsednica Gibanja fokolarov – sedaj je to Maria Voce –, ne bo več nosila podpisa Chiare Lubich. Navajeni smo bili, da besedo življenja živimo v njenem spremstvu. Njene razlage ostajajo dragocen zaklad, iz katerega bomo še naprej zajemali, vedno bodo snov za meditacijo in vir navdiha. Letos so komentarji zaupani p. Fabiu Ciardiju, oblatu Marije brezmadežne. Zastavili smo mu nekaj vprašanj, da bi “razumeli spremembo”. V svojem intervjuju za Novi svet pravi: Po sledi izročila, ki ga je začela Chiara, smo poklicani, da še naprej – kakor je delala ona –, sprašujemo Sveto pismo, saj ima vedno nove odgovore na različne okoliščine ”. Chiara Lubich in p . Fabio Ciardi

Slide2:

“ Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. ” ( R i m 15, 7). Beseda življenja za Februar 2015

Slide3:

Apostol Pavel hoče potovati v Rim in od tam še naprej v Španijo, pred tem pa krščanskim skupnostim v tistem mestu napiše pismo.

Slide4:

V njih, ki bodo kmalu za tem z brezštevilnimi mučenci pričevali o iskreni in globoki zvestobi evangeliju, ne manjka, kakor drugje, napetosti, nerazumevanj in celo tekmovalnosti. Rimski kristjani namreč izvirajo iz različnega družbenega, kulturnega in verskega okolja.

Slide5:

Nekateri prihajajo iz judovstva, iz grškega sveta in iz starodavnega rimskega verstva, morda tudi iz stoicizma ali iz drugih filozofskih smeri. S seboj prinašajo svoje izročilo misli in etičnih prepričanj.

Slide6:

Nekatere označujejo kot “slabotne”, ker imajo posebne prehranjevalne navade, so na primer vegetarijanci, ali pa se držijo koledarja, ki jim narekuje posebne dneve posta; druge imenujejo “močne”, ker so prosti pogojenosti, niso navezani na prehranjevalne tabuje ali posebne obrede.

Slide7:

Vsem Pavel namenja nujno vabilo:

Slide8:

“ Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. ”

Slide9:

Že prej v pismu govori o tem, ko se najprej obrača k “močnim” in jih vabi, naj »sprejemajo slabotne«, »ne da bi presojali njihove pomisleke«; potem k “slabotnim”, da bi s svoje strani sprejemali “močne”, ne da bi jih sodili, saj je tudi nje same »sprejel« Bog.

Slide10:

Pavel je namreč prepričan, da vsi, čeprav imajo različna mnenja in navade, delujejo iz ljubezni do Gospoda.

Slide11:

Ni torej razloga, da bi sodili tistega, ki misli drugače, še manj pa, da bi ga pohujševali z nadutim ravnanjem in občutkom večvrednosti. Pred seboj moramo namreč imeti blagor vseh, »medsebojno izgrajevanje«, to je graditev skupnosti in njeno edinost. ( prim. Rim 14, 1-23).

Slide12:

Tudi v tem primeru je treba uporabiti veliko pravilo krščanskega življenja, na katero Pavel v pismu spominja nekoliko pred tem: »Izpolnitev postave je ljubezen.« ( prim. Rim 13, 10). Ker rimski kristjani niso ravnali »v skladu z ljubeznijo« ( Rim 14, 15), so se izneverili duhu bratstva, ki mora oživljati člane vsake skupnosti.

Slide13:

Apostol predlaga kot zgled medsebojnega sprejemanja Jezusa, ko je ob svoji smrti, namesto da bi iskal lastno ugodje, nase vzel naše slabosti. ( prim. Rim 15, 1-3) S križa je vse pritegnil k sebi in sprejel Juda Janeza skupaj z rimskim stotnikom, Marijo Magdaleno skupaj s hudodelcem, ki je bil z njim križan.

Slide14:

“ Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. ”

Slide15:

Tudi v naših krščanskih skupnostih, čeprav smo vsi »Božji ljubljenci, poklicani in sveti«, ( Rim 1,7), ne manjka, kakor v rimskih skupnostih, nesoglasij in nasprotij med različnimi načini gledanja in kulturami, ki so često daleč druga od druge.

Slide16:

Pogosto si nasprotujejo tradicionalisti in reformatorji – da uporabimo morda nekoliko poenostavljajoče izraze, ki pa jih takoj razumemo –, nekateri so bolj odprti, drugi bolj zaprti, nekatere zanima bolj socialno, druge bolj duhovno krščanstvo.

Slide17:

Sedanji pojav priseljencev dodaja našim bogoslužnim zborom in različnim cerkvenim skupinam nove člane, ki se od nas razlikujejo po kulturi in zemljepisnem izvoru.

Slide18:

Ista dinamika lahko izbruhne v odnosih med kristjani različnih Cerkva, pa tudi v družinah, v delovnem okolju ali na politični ravni. Tedaj nas napada skušnjava, da bi sodili tistega, ki ne misli kakor mi, in da bi se imeli za vzvišene, ko si brezplodno nasprotujemo in se med seboj izključujemo.

Slide19:

Vzorec, ki nam ga ponuja Pavel, ni izenačevanje, ki vse potlači, ampak občestvo med različnimi, ki bogati. Ne govori naključno v istem pismu dve poglavji prej o enem telesu in različnih delih, pa tudi o različnosti milostnih darov, ki bogatijo in oživljajo skupnost. ( prim. Rim 12, 3-13).

Slide20:

Vzorec ni – da uporabimo podobo papeža Frančiška – krogla, na kateri je vsaka točka enako oddaljena od središča, tako da med enim in drugim delom ni razlik. Naš vzorec je polieder [mnogoploskvenik], ki ima različne ploskve in je sestavljen nesimetrično, vsi deli pa ohranjajo svojo izvirnost.

Slide21:

»Celo ljudje, ki jih je mogoče kritizirati zaradi njihovih napak, so dolžni prispevati nekaj, česar ne smemo izgubiti. To je združitev ljudstev, ki ohranjajo svojo posebnost v svetovni ureditvi. To je celota ljudi v družbi, ki išče skupno blaginjo, ki zares vključuje vse.«

Slide22:

“ Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. ”

Slide23:

Beseda življenja je močno vabilo, da prepoznamo dobro, ki je v drugem, vsaj zaradi tega, ker je Kristus dal življenje tudi za tistega človeka, ki bi ga lahko sodili.

Slide24:

To je vabilo, naj poslušamo in opustimo obrambne mehanizme, naj ostajamo odprti za spremembe, naj s spoštovanjem in ljubeznijo sprejemamo drugačnost. Tako bomo mogli oblikovati pluralno in hkrati zedinjeno skupnost.

Slide25:

To besedo je izbrala Evangeličanska cerkev v Nemčiji, da bi jo njeni člani živeli in bi jim bila luč v vsem letu 2015. Če jo z njimi delimo – vsaj v tem mesecu – člani različnih Cerkva, je to že znamenje medsebojnega sprejemanja.

Slide26:

Tako bomo lahko slavili Boga z enim srcem in kakor iz enih ust ( Rim 15, 6), kajti, kakor je rekla Chiara Lubich v reformirani stolnici sv. Petra v Ženevi:

Slide27:

»sedanji čas [...] zahteva od vsakega od nas ljubezen, zahteva edinost, občestvo, solidarnost.

Slide28:

Tudi Cerkve kliče, naj ponovno vzpostavijo edinost, ki je stoletja porušena. To je reforma vseh reform, ki jo od nas terja nebo. To je prvi in potrebni korak naproti vesoljnemu bratstvu vseh mož in žena na svetu. Svet bo namreč veroval, če bomo zedinjeni.«

Slide29:

“ Sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo. ” Besedilo Padre Fabio Ciardi OMI Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta . Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help