BZ201408 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beseda življenja A vgust 2014

PowerPoint Presentation:

" Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. " (Sir 28,2).

PowerPoint Presentation:

Ta beseda življenja je vzeta iz ene od starozaveznih knjig, ki jo je med leti 180 in 170 pred Kristusom napisal Ben Sirah, modrec, pismouk, ki je v Jeruzalemu opravljal svojo službo učitelja.

PowerPoint Presentation:

Poučuje snov, ki je priljubljena v celotnem svetopisemskem modrostnem izročilu: Bog je usmiljen do grešnikov in mi moramo njegov način ravnanja posnemati.

PowerPoint Presentation:

Gospod odpušča vse naše krivde, ker je " usmiljen in milostljiv… počasen v jezi in bogat z dobroto " . ( prim. Ps 103,3.8 ). Zapira oči, da ne bi več videl naših grehov, ( prim. Mdr 11,23 ), jih pozablja in meče za svoj hrbet. ( prim. I z 38,17).

PowerPoint Presentation:

On namreč, piše Ben Sirah, pozna našo majhnost in revščino in "m noži odpuščanje ". Bog odpušča zato, ker ima-kakor vsak oče in kakor vsaka mati-svoje otroke rad; zato jim vedno oprošča, pokriva njihove napake, jim zaupa in jih opogumlja, ne da bi se kdaj utrudil.

PowerPoint Presentation:

Ker pa je Bog oče in mati, mu ne zadošča, da svoje sinove in hčere ljubi in jim odpušča. Njegova velika želja je, da bi drug z drugim ravnali kakor bratje in sestre, da bi bili soglasni, se imeli radi in se med seboj ljubili.

PowerPoint Presentation:

Veliki Božji načrt s človeštvom je vesoljno bratstvo. Bratstvo, ki je močnejše od neizogibnih razdeljenosti, napetosti in zamer, do katerih tako zlahka prihaja zaradi nesporazumov in napak.

PowerPoint Presentation:

Pogosto se družine razbijejo, ker si ne znajo odpuščati. Staro sovraštvo kar naprej ločuje sorodnike, družbene skupine in narode.

PowerPoint Presentation:

Včasih se najde celo kdo, ki uči, naj ne pozabimo storjenih krivic in da je treba gojiti maščevalnost… Tako tiha mržnja zastruplja dušo in razjeda srce.

PowerPoint Presentation:

Nekateri mislijo, da je odpuščanje slabost. Ne, odpuščanje je izraz izjemnega poguma, je resnična, najbolj pristna ljubezen, ker je najmanj sebična.

PowerPoint Presentation:

" Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? " pravi Jezus, to znajo vsi: " Ljubite svoje sovražnike " ( prim. Mt 5,42-47).

PowerPoint Presentation:

Tudi od nas zahteva, naj se učimo od Njega in imamo očetovsko ljubezen, materinsko ljubezen, usmiljeno ljubezen do tistih, ki jih srečujemo vsak dan, posebno do tistega, ki dela napake.

PowerPoint Presentation:

Od tistih pa, ki so poklicani, da živijo občestveno duhovnost oziroma krščansko duhovnost, Nova zaveza zahteva še več : " Odpuščajte drug drugemu " . ( prim. Kol. 3,13).

PowerPoint Presentation:

Medsebojna ljubezen zahteva od nas, da naredimo nekakšno zavezo: da smo vedno pripravljeni drug drugemu odpustiti. Samo tako bomo lahko prispevali svoj delež k ustvarjanju vesoljnega bratstva.

PowerPoint Presentation:

" Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. " (Sir 28,2).

PowerPoint Presentation:

Te besede nas ne vabijo le, naj odpuščamo, ampak nas spominjajo, da je odpuščanje nujni pogoj, da bi bilo tudi nam odpuščeno. Bog nas posluša in nam odpušča toliko, kolikor znamo odpuščati mi.

PowerPoint Presentation:

Sam Jezus nas opominja: " S kakršno mero merite, s takšno se vam bo odmerilo. " ( prim. Mt 7,2). "B lagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. " ( Mt 5,7).

PowerPoint Presentation:

Če je namreč srce otrdelo od sovraštva, ni zmožno prepoznavati in sprejemati Božje usmiljene ljubezni.

PowerPoint Presentation:

Kako naj tedaj živimo to besedo življenja? Gotovo tako, da takoj odpustimo, če obstaja kdo, s komer se še nismo spravili.

PowerPoint Presentation:

Toda to ne zadošča. Treba bo pobrskati po najbolj skritih kotičkih našega srca in odstraniti tudi preprosto brezbrižnost, pomanjkanje dobrohotnosti, vsako naravnanost vzvišenosti in malomarnosti do vseh, ki hodijo mimo nas.

PowerPoint Presentation:

Še več, treba se bo vnaprej zaščititi pred vsem tem. Zato vsako jutro pogledam z novimi očmi tiste, ki jih srečujem v družini, v šoli, na delu, v trgovini, pripravljen, da grem prek tistega, kar mi ne ugaja v njihovem načinu ravnanja, pripravljen, da ne sodim, da jim pokažem zaupanje, da vedno upam, da vedno verujem.

PowerPoint Presentation:

Vsakemu se približam s tem popolnim odpuščanjem v srcu, s tem vsesplošnim odpuščanjem. Ne spominjam se njegovih pomanjkljivosti, vse pokrijem z ljubeznijo.

PowerPoint Presentation:

In čez dan skušam popraviti kakšno grobost ali izbruh nepotrpežljivosti, tako da se opravičim ali pokažem prijateljstvo.

PowerPoint Presentation:

Če čutim, da nagonsko zavračam drugega, ta občutek nadomestim s popolnim sprejemanjem, z brezmejnim usmiljenjem, s popolnim odpuščanjem, s tem, da z njim delim vse, in pozornostjo do njegovih potreb.

PowerPoint Presentation:

Kadar bom tedaj molil k Očetu, kadar ga bom prosil predvsem, naj mi odpusti moje napake, bo moja prošnja uslišana: s popolnim zaupanjem bom lahko rekel: " Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. " ( Mt 6,12).

PowerPoint Presentation:

" Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. " (Sir 28,2). Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Città Nuova 2002/15-16, str .7. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help