BZ201407 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Julij 2014 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

“ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ” ( Mt 18,19-20).

PowerPoint Presentation:

Ta Jezusov izrek je po mojem mnenju eden tistih, ob katerem človeku poskoči srce. Koliko potreb je v življenju, koliko upravičenih in dobrih želja imaš, pa ne veš, kako bi jih izpolnil, kako bi jih potešil!

PowerPoint Presentation:

Globoko si prepričan, da bi ti lahko samo poseg od zgoraj, nebeška milost podelila vse tisto, po čemer hrepeniš z vsem bitjem.

PowerPoint Presentation:

In tu ti Jezusova usta s čudovito jasnostjo, z neomajno trdnostjo, ki je polna upanja in obljub, ponavlja besedo:

PowerPoint Presentation:

“ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ”

PowerPoint Presentation:

Najbrž si bral v evangeliju, da Jezus večkrat priporoča molitev in uči, kako naj ravnamo, da bomo prejeli. Misel, o kateri razmišljamo danes, pa je res izvirna: če hočemo prejeti odgovor iz nebes, je potrebno več ljudi, potrebna je skupnost.

PowerPoint Presentation:

Pravi: « Če sta dva izmed vas… » D va . To je najmanjše število, ki tvori skupnost. Jezusu torej ni toliko pomembno, koliko je vernikov, ampak da jih je več.

PowerPoint Presentation:

Tudi v judovstvu – morda ti je znano – so vedeli, da Bog ceni molitev skupnosti, a pri Jezusu gre za nekaj novega: « Če sta dva izmed vas … soglasna … » Hoče več ljudi, a zedinjenih, poudarja njihovo enodušnost: hoče, da so enoglasni.

PowerPoint Presentation:

Seveda se morajo sporazumeti, kaj bodo prosili, a ta prošnja mora sloneti predvsem na soglasju src. Jezus praktično trdi tole: pogoj, da bomo dobili, kar prosimo, je medsebojna ljubezen med ljudmi.

PowerPoint Presentation:

“ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ”

PowerPoint Presentation:

Lahko se boš vprašal: « A zakaj Oče raje sprejme molitve, ki jih izrečemo v edinosti? » Razlog je morda ta, da so bolj prečiščene.

PowerPoint Presentation:

Kaj drugega je namreč pogosto molitev kot vrsta sebičnih prošenj, ki nas bolj spominjajo na berače, ki stoje pred kraljem, kot na otroke pred očetom.

PowerPoint Presentation:

Kar pa prosimo skupaj z drugimi, osebna korist gotovo manj umaže. V stiku z drugimi laže čutimo tudi njihove težave in jih nosimo z njimi.

PowerPoint Presentation:

A ne samo to: dva ali trije laže in bolje razumejo, kaj naj prosijo Očeta.

PowerPoint Presentation:

Če torej hočemo, da bo naša molitev uslišana, je najboljše, da se držimo tistega, kar pravi Jezus:

PowerPoint Presentation:

“ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ”

PowerPoint Presentation:

Jezus sam nam je povedal, kje tiči skrivnost, da je taka molitev učinkovita. Ta skrivnost je v « biti zbrani v njegovem imenu ». Kadar smo tako zedinjeni, je med nami njegova navzočnost in vse, kar prosimo z njim, laže dobimo.

PowerPoint Presentation:

Jezus, ki je navzoč tam, kjer medsebojna ljubezen zedinja srca, namreč sam z nami prosi Očeta za milosti. In ali si moreš misliti, da bi Oče ne poslušal Jezusa? Oče in Kristus sta eno.

PowerPoint Presentation:

Se ti ne zdi vse to čudovito? Ti ne daje gotovosti? Ti ne vliva upanja?

PowerPoint Presentation:

“ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ”

PowerPoint Presentation:

Sedaj te pa seveda zanima, kaj hoče Jezus, da prosiš. Sam jasno pravi: « kar koli ». N i torej nobene meje.

PowerPoint Presentation:

Naj bo torej tudi ta molitev navzoča v tvojem življenju! Morda tvoji družini, tebi samemu, tvojim prijateljem, združenjem, v katerih si, tvoji domovini , svetu, ki te obdaja, manjka veliko raznovrstne pomoči, ker zanjo nisi prosil.

PowerPoint Presentation:

Zedini se s tvojimi dragimi, s tistim, ki te razume ali ima s teboj iste ideale. Bodite pripravljeni ljubiti se, kakor naroča evangelij, bodite tako zedinjeni, da boste zaslužili Jezusovo navzočnost med seboj, potem pa prosite.

PowerPoint Presentation:

In prosite, čim več morete: prosite pri maši, v cerkvi, kjer koli; prosite, preden se za kaj odločite, prosite kar koli.

PowerPoint Presentation:

Predvsem pa skrbite, da Jezus ne bo razočaran zaradi vaše brezbrižnosti, ko vam je dal toliko možnosti.

PowerPoint Presentation:

Ljudje bodo bolj nasmejani, bolniki polni upanja; otroci bodo rasli bolj zavarovani, družinska ognjišča bodo bolj uglašena; z velikimi problemi se bodo ljudje lahko spoprijemali tudi v okrilju domov…

PowerPoint Presentation:

In zaslužili si boste nebesa, kajti tudi molitev za potrebe živih in mrtvih je eno tistih del usmiljenja, ki jih bomo morali imeti pri poslednji sodbi.

PowerPoint Presentation:

Besedilo Chiar e Lubich je objavljeno v Città Nuova 1981/15-16, str. 40-41 . Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z d on Placido D’Omina (Sicili j a, Itali j a) * * * Razlaga Besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radi a , TV in svetovnega spleta . Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org “ Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ”

authorStream Live Help