BZ201406 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Junij 2014 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

“ In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. ” ( Mt 28,20).

PowerPoint Presentation:

Evangelist Matej nas na začetku evangelija spominja, da je Jezus, o katerem pripoveduje, Bog-z-nami, Emanuel. ( prim. Mt 1,23),

PowerPoint Presentation:

Sklepa pa svoj evangelij z besedami, s katerimi Jezus obljublja, da bo ostal vedno z nami, tudi potem, ko se bo vrnil v nebesa. Do konca sveta bo Bog-z-nami.

PowerPoint Presentation:

Jezus se obrača s temi besedami na učence, potem ko jim zaupa nalogo, naj gredo po vsem svetu oznanjat njegovo sporočilo.

PowerPoint Presentation:

Dobro se zaveda, da jih pošilja kakor ovce med volkove in da bodo naleteli na nasprotovanje in trpeli zaradi preganjanja. ( prim. Mt 10,16-22).

PowerPoint Presentation:

Zato jih pri njihovem poslanstvu noče pustiti samih. Prav v trenutku, ko odhaja, obljublja, da bo ostal!

PowerPoint Presentation:

Ne bodo ga več videli s svojimi očmi, ne bodo več slišali njegovega glasu, ne bodo se ga mogli več dotikati, toda on bo navzoč med njimi tako kot prej, celo bolj kot prej.

PowerPoint Presentation:

Če je bil namreč doslej navzoč le na določenem kraju, v Kafarnaumu, na jezeru, na gori ali v Jeruzalemu, bo odslej povsod tam, kjer bodo njegovi učenci.

PowerPoint Presentation:

Jezus je imel pred očmi tudi vse nas, ki bomo morali živeti sredi zapletenega vsakdanjega življenja.

PowerPoint Presentation:

Ker je Jezus učlovečena Ljubezen, je verjetno razmišljal takole: “Rad bi bil vedno z ljudmi, rad bi z njimi delil vsako skrb, rad bi jim svetoval, rad bi hodil z njimi po cestah, stopal v hiše in s svojo navzočnostjo oživljal njihovo veselje.”

PowerPoint Presentation:

Zato je hotel ostati z nami in nam dajati čutiti svojo bližino, svojo moč in svojo ljubezen.

PowerPoint Presentation:

Lukov evangelij pripoveduje, da so se učenci, potem, ko so ga videli oditi v nebo, “ v velikem veselju vrnili v Jeruzalem”. ( L k 24,52).

PowerPoint Presentation:

Kako to? Izkusili so resničnost teh njegovih besed.

PowerPoint Presentation:

Tudi nas bo napolnilo veselje, če bomo resnično verjeli Jezusovi obljubi:

PowerPoint Presentation:

“ In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. ”

PowerPoint Presentation:

Te besede, zadnje, ki jih Jezus govori učencem, označujejo konec njegovega zemeljskega življenja in hkrati začetek življenja Cerkve, v kateri je navzoč na mnoge načine:

PowerPoint Presentation:

V evharistiji, v svoji besedi, v svojih služabnikih (škofih in duhovnikih), v ubogih, malih, odrinjenih… v vseh bližnjih.

PowerPoint Presentation:

Mi pa radi poudarjamo neko posebno Jezusovo navzočnost, za katero nam je – prav tako v Matejevem evangeliju – on sam povedal: “ Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. ” ( prim. Mt 18,20).

PowerPoint Presentation:

Po tej navzočnosti se hoče nastaniti na vseh krajih sveta.

PowerPoint Presentation:

Če živimo, kar nam zapoveduje, zlasti njegovo novo zapoved, lahko izkusimo to njegovo navzočnost tudi zunaj cerkvenih zidov, sredi ljudi, na krajih, kjer živijo, povsod.

PowerPoint Presentation:

To, kar od nas zahteva, je medsebojna ljubezen, ki služi bratom, jih razume; z njimi nosi bolečine, skrbi, pa tudi veselje; to je ljubezen, ki vse pokrije, ki vse odpusti, ki je značilna za krščanstvo.

PowerPoint Presentation:

Živimo tako zato, da bi imeli vsi možnost srečati se z Njim že na tem svetu.

:

Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Novem svetu 2002/5. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org “ In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. ” ( Mt 28,20).

authorStream Live Help