BZ201404 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beseda življenja April 2014

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. " ( Jn 13,34)

PowerPoint Presentation:

Hotel boš vedeti, kdaj je Jezus povedal te besede. Tako govori pred svojim trpljenjem. Tedaj ima namreč poslovilni govor, ki je njegova oporoka, katere del so te besede.

PowerPoint Presentation:

Pomisli, kako so zato pomembne!

PowerPoint Presentation:

Če že tistega, kar pove pred svojo smrtjo oče, ne pozabimo več, kaj bomo rekli šele za besede Boga? Zato jih vzemi zares in skupaj jih skušajmo doumeti.

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. "

PowerPoint Presentation:

Jezus je pred smrtjo in v tem, kar pove, je čutiti ta bližnji dogodek. Ker bo moral kmalu oditi, je treba namreč predvsem rešiti neko vprašanje. Kako lahko ostane med svojimi, da bo skrbel za rast cerkve?

PowerPoint Presentation:

Veš, da je Jezus navzoč na primer v zakramentalnih dejanjih: navzoč postane pri maši v evharistiji.

PowerPoint Presentation:

A navzoč je tudi tam, kjer živijo v medsebojni ljubezni. Rekel je namreč: " Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu ( in to je mogoče po medsebojni ljubezni ), tam sem jaz sredi med njimi " ( Mt 18,20).

PowerPoint Presentation:

Učinkovito je torej lahko navzoč v skupnosti, katere globoko življenje temelji na medsebojni ljubezni.

PowerPoint Presentation:

Prek skupnosti pa se lahko še naprej razodeva svetu in še naprej nanj vpliva.

PowerPoint Presentation:

Se ti ne zdi to čudovito? Te ne zamika, da bi takoj začel živeti to ljubezen skupaj s kristjani, ki so ob tebi?

PowerPoint Presentation:

Besede, ki jih skušamo doumeti, navaja Janez, V medsebojni ljubezni vidi najodličnejšo zapoved Cerkve, katere poklic je prav ta, da je občestvo, da je edinost.

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. "

PowerPoint Presentation:

Takoj nato Jezus pravi : " Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj " ( Jn 13,35).

PowerPoint Presentation:

Če hočeš torej najti pravo znamenje, da so Kristusovi učenci pristni, če hočeš spoznati, po čem se razlikujejo od drugih, moraš to znamenje odkriti v uresničeni medsebojni ljubezni. Po tem znamenju prepoznamo kristjane. In če ga ni, svet v Cerkvi ne bo odkril Jezusa.

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. "

PowerPoint Presentation:

Medsebojna ljubezen ustvarja edinost. Kaj pa je sad edinosti? "... da bi bili vsi eno " , pravi Jezus, " … da bo svet veroval. " ( Jn 17,21).

PowerPoint Presentation:

Ker edinost razodeva Kristusovo navzočnost, potegne svet, da gre za Kristusom. Spričo edinosti, spričo medsebojne ljubezni svet veruje vanj.

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. "

PowerPoint Presentation:

V istem poslovilnem govoru Jezus pove, da je ta zapoved " njegova " . Njegova je, torej mu je prav posebej draga.

PowerPoint Presentation:

Ne smeš je razumeti samo kot vodilo ali pravilo ali kot zapoved ob drugih zapovedih. Tu ti hoče Jezus razodeti, kako moraš živeti, hoče ti povedati, na čem naj temelji tvoje življenje.

PowerPoint Presentation:

Prvi kristjani so namreč to zapoved postavili za temelj svojega življenja. Peter je rekel : " Predvsem imejte gorečo medsebojno ljubezen " ( 1 Pt 4,8).

PowerPoint Presentation:

Preden greš na delo, preden začneš študirati, preden greš k maši, preden začneš karkoli delati, preveri, ali je med teboj in med tistim, ki živi s teboj, medsebojna ljubezen. Če je ima na tem temelju vsaka stvar vrednost. Brez tega temelja pa Bogu nobena stvar ne ugaja.

PowerPoint Presentation:

Poleg tega ti Jezus pove, da je ta zapoved "n o v a ". " Novo zapoved vam dam. " Kaj to pomeni? Morda, da ta zapoved ni bila znana? N e . "Nov a " pomeni, da je ustvarjena za " nove čase. " Za kaj torej gre?

PowerPoint Presentation:

Poglej: Jezus je za nas umrl. Torej nas je ljubil do skrajnosti. Kakšna je bila njegova ljubezen? Gotovo ne taka kot naša. Njegova ljubezen je bila in je " božja ". Saj pravi: " Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. " ( Jn 15,9). Ljubil nas je torej z isto ljubeznijo, s katero se ljubita on in Oče.

PowerPoint Presentation:

In prav s to ljubeznijo se moramo mi ljubiti med seboj, da spolnimo "novo" zapoved. Vendar kot moški in ženska nimaš take ljubezni.

PowerPoint Presentation:

A bodi srečen, ker jo kot kristjan prejemaš. In kdo ti jo daje? Sveti Duh jo razliva v tvoje srce, v srca vseh vernikov.

PowerPoint Presentation:

Zaradi edine Božje ljubezni, ki jo imamo, je med Očetom, Sinom in nami kristjani nekaj sorodnega. Prav ta ljubezen nas vceplja v Sveto Trojico. Ta ljubezen nas naredi za Božje otroke.

PowerPoint Presentation:

Zaradi te ljubezni sta nebo in zemlja povezana kot z veletokom. Zaradi te ljubezni je krščanska skupnost prenesena v Božje okolje in Božja stvarnost živi na zemlji, kjer se verniki ljubijo.

PowerPoint Presentation:

Se ti ne zdi vse to božansko lepo in krščansko življenje izredno privlačno?

PowerPoint Presentation:

" Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj; kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. " " Beseda življenja " , mesečna publikacija Gibanja fokolarov . Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Città Nuova 1980/8, pp.40-41. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) . * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije: www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help