BZ201402 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beseda življenja Feb ruar 2014

PowerPoint Presentation:

"B lagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. " ( Mt 5,8)

PowerPoint Presentation:

Jezusovo oznanjevanje se začne z govorom na gori. Jezus sedi na nekem griču ob Tiberijskem jezeru blizu Kafarnauma, kakor so imeli navado učitelji, in množici oznani človeka blagrov.

PowerPoint Presentation:

V Stari zavezi je večkrat zazvenela beseda "b lagor " , to je hvala tistega, ki na najrazličnejše načine izpolnjuje Gospodovo besedo.

PowerPoint Presentation:

V Jezusovih blagrih deloma odmevajo tisti blagri, ki so jih učenci že poznali; toda prvič so slišali, da so čisti v srcu ne le vredni, da se povzpno na Gospodovo goro (prim.PS 24,4), kakor poje psalm, temveč da lahko celo gledajo Boga.

PowerPoint Presentation:

Kakšna je torej tista tako vzvišena čistost, da si zasluži nekaj tako velikega? Jezus jim je to med svojim oznanjevanjem večkrat razložil. Skušajmo mu torej slediti, da bomo zajeli pri izviru pristne čistosti.

PowerPoint Presentation:

"B lagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. " ( Mt 5,8)

PowerPoint Presentation:

Jezus pravi, da obstaja predvsem eno vzvišeno sredstvo očiščevanja: " Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal " (Jn 15,3).

PowerPoint Presentation:

Duha ne očistijo toliko verski obredi, ampak Njegova beseda. Jezusova beseda ni kakor človeške besede.

PowerPoint Presentation:

V njej je navzoč Kristus, kakor je-na drugačen način-navzoč v evharistiji. Po besedi Kristus vstopa v nas, in če ji pustimo, da deluje, nas osvobaja greha in smo zato čisti v srcu.

PowerPoint Presentation:

Čistost je torej sad življenja po besedi, po vseh tistih Jezusovih besedah, ki nas osvobajajo tako imenovanih navezanosti, v katere neizogibno padamo, če naše srce ni v Bogu in njegovih naukih.

PowerPoint Presentation:

Navezani smo lahko na stvari, na ljudi ali nase. Toda, če je srce naravnano le na Boga, vse drugo odpade.

PowerPoint Presentation:

Da bi nam to uspelo, si lahko pomagamo tako, da čez dan večkrat ponavljamo Jezusu, Bogu vzklik iz psalma, ki pravi: " Ti, Gospod, si moja edina sreča !" (prim Ps 16,2).

PowerPoint Presentation:

Skušajmo to pogosto ponavljati, zlasti takrat, ko bi razne navezanosti rade pritegnile naše srce k določenim podobam, čustvom in strastem, ki bi lahko zatemnile gledanje dobrega in nam odvzele svobodo.

PowerPoint Presentation:

Nas morda vleče, da bi gledali reklamne napise, da bi gledali določene televizijske programe?

PowerPoint Presentation:

Ne, recimo mu: " Ti, Gospod, si moja edina sreča! " in to bo prvi korak, ki nam bo pomagal, da izidemo iz sebe in ponovno izpovemo svojo ljubezen Bogu. In tako si bomo pridobili čistost.

PowerPoint Presentation:

Ali včasih opazimo, da se kakšna oseba ali kakšna dejavnost kot ovira postavi med nas in Boga in škoduje našemu odnosu z njim?

PowerPoint Presentation:

To je trenutek, da mu ponavljamo : " Ti, Gospod, si moja edina sreča! ". To nam bo pomagalo očistiti naše namene in znova najti notranjo svobodo.

PowerPoint Presentation:

"B lagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. " ( Mt 5,8)

PowerPoint Presentation:

Živeta beseda nas osvobaja in očiščuje, ker je ljubezen. Ta ljubezen s svojim Božjim plamenom očiščuje naše namene in vso našo notranjost, kajti v Svetem pismu je " srce " najgloblji sedež razuma in volje.

PowerPoint Presentation:

Toda obstaja ljubezen, ki jo Jezus zapoveduje in ki nam dopušča, da živimo ta blagor. To je medsebojna ljubezen med tistimi, ki so pripravljeni dati življenje za druge, kakor je to storil Jezus.

PowerPoint Presentation:

Ta ljubezen ustvarja tok, izmenjavo, ozračje, katerega poglavitna lastnost je prav presojnost, čistost, in to zaradi navzočnosti Boga, ki edini lahko ustvari v nas čisto srce (prim. Ps 50,12). Če živimo v medsebojni ljubezni, nas Božja beseda očiščuje in posvečuje.

PowerPoint Presentation:

Osamljeni posameznik ni zmožen, da bi se dolgo upiral zapeljivostim sveta, medtem ko v medsebojni ljubezni najde zdravo okolje, ki je zmožno varovati njegovo čistost in vse njegovo pristno krščansko življenje.

PowerPoint Presentation:

"B lagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. " ( Mt 5,8)

PowerPoint Presentation:

In sad te vedno na novo pridobljene čistosti je, da lahko " gledamo " Boga , to je, razumemo njegovo delovanje v našem življenju in zgodovini, slišimo njegov glas v srcu, zaznavamo njegovo navzočnost tam, kjer je : v ubogih, v evharistiji, v svoji besedi, v bratovski skupnosti, v cerkvi.

PowerPoint Presentation:

To je predokus Božje navzočnosti, ki se začenja že v tem življenju, " saj v veri hodimo, ne v gledanju " (2Kor 5,7), vse dokler ga ne bomo gledali " iz obličja v obličje " (1Kor 13,12) vso večnost.

PowerPoint Presentation:

"B lagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. " ( Mt 5,8) " Beseda življenja " , mesečna publikacija Gibanja fokolarov . Besedilo Chiare Lubich je objavljeno v Novem svetu 1999/11, str.13. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina ( Sicili j a, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov, in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org

authorStream Live Help