BZ201312 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

D e cemb e r 2013 Beseda življenja

PowerPoint Presentation:

« Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse. » ( 1 Tes 3,12)

PowerPoint Presentation:

Te besede so eno izmed izražanj, ki so domača svetemu Pavlu. Z njimi izreka voščilo in hkrati prosi Gospoda, naj nakloni njegovim skupnostim posebne milosti.

PowerPoint Presentation:

Tukaj za Tesaloničane prosi za milost medsebojne ljubezni, ki vedno bolj raste in jih vedno obilneje napolnjuje.

PowerPoint Presentation:

To ni prikrit očitek, kakor da bi v njihovi skupnosti medsebojne ljubezni ne bilo, ampak bolj vabilo, naj upoštevajo zakon, ki je lastnost ljubezni same, to je, da nenehno raste.

PowerPoint Presentation:

« Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse. » ( 1 Tes 3,12)

PowerPoint Presentation:

Če ljubezen, ki je središče krščanskega življenja, ne napreduje, to vpliva na celotno kristjanovo življenje, postane mlačno in ščasoma lahko ugasne.

PowerPoint Presentation:

Ni dovolj, da smo v luči razumeli zapoved ljubezni do bližnjega, in tudi ne, da smo v navdušenju občutili njene spodbude in polet na začetku našega spreobrnjenja k evangeliju.

PowerPoint Presentation:

Treba si je prizadevati za njeno rast in jo ohranjati vedno živo, dejavno in delujočo.

PowerPoint Presentation:

In to se bo zgodilo, če bomo znali z vedno večjo pripravljenostjo in velikodušnostjo sprejemati razne priložnosti, ki nam jih življenje sleherni dan ponuja.

PowerPoint Presentation:

« Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse. » ( 1 Tes 3,12)

PowerPoint Presentation:

Za svetega Pavla bi morale imeti krščanske skupnosti svežino in toplino prave družine.

PowerPoint Presentation:

Razumljiv je torej apostolov namen, da jih opozarja na nevarnosti, ki jim najpogosteje grozijo: individualizem, površnost, povprečnost.

PowerPoint Presentation:

Toda sveti Pavel hoče preprečiti še drugo veliko nevarnost, ki je tesno povezana s prejšnjo: to, da bi se udobno prepustili urejenemu in mirnemu življenju, ki pa je zaprto samo vase.

PowerPoint Presentation:

Sveti Pavel hoče odprte skupnosti, ker je za krščansko ljubezen značilno, da ljubi brate po veri in je hkrati na poti k vsem drugim, da občuti težave in potrebe vseh.

PowerPoint Presentation:

Prav krščanski ljubezni je lastno, da zna sprejeti katerokoli osebo in graditi mostove, tako da zaznava, kar je pozitivnega, in združuje svoje lastne želje in prizadevanja za dobro z vsemi, ki kažejo dobro voljo.

PowerPoint Presentation:

« Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse. » ( 1 Tes 3,12)

PowerPoint Presentation:

Kako bomo tedaj živeli besedo življenja tega meseca ?

PowerPoint Presentation:

Tako, da bomo tudi mi skušali rasti v medsebojni ljubezni znotraj naših družin, našega delovnega okolja, naših skupnosti ali cerkvenih združenj, župnij itd.

PowerPoint Presentation:

Ta beseda zahteva od nas preobilno medsebojno ljubezen, to je ljubezen, ki zna preseči povprečno mero in razne ovire, ki izhajajo iz naše prikrite sebičnosti.

PowerPoint Presentation:

Dovolj bo, če pomislimo na določene vidike krščanske ljubezni ( strpnost, razumevanje, medsebojno sprejemanje, potrpežljivost, pripravljenost za služenje, usmiljenje z resničnimi in domnevnimi pomanjkljivostmi našega bližnjega, delitev gmotnih dobrin itd. ) , da odkrijemo mnogotere priložnosti, da bi jo živeli.

PowerPoint Presentation:

Če bo našo skupnost prevevalo to ozračje medsebojne ljubezni, je jasno, da se bo njena toplina nezadržno širila na vse.

PowerPoint Presentation:

Tudi tisti, ki še ne poznajo krščanskega življenja, bodo začutili njegovo privlačnost in zlahka, skoraj se ne bodo tega zavedali, jih bo potegnilo vanj do te mere, da se bodo začutili del iste družine.

PowerPoint Presentation:

”Beseda življenja”, mesečna publikacija Gibanja fokolarov . T e kst : Chiara Lubich , objavljen v Citta Nuova , 1994/20/, s. 32-33. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina ( Sicili j a, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov, in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org « Vam pa naj Gospod nakloni rast in preobilje v ljubezni, s katero ljubite drug drugega in vse. » ( 1 Tes 3,12)

authorStream Live Help