BZ201308 pps slo

Views:
 
     
 

Presentation Description

beseda življenja, Chiara Lubich, evangelij

Comments

Presentation Transcript

Calibri:

A vgust 2013 Beseda življenja

Comic Sans MS:

« Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. » ( L k 6,32)

Struttura predefinita:

Beseda življenja tega meseca je vzeta iz Lukovega evangelija.

PowerPoint Presentation:

Je del tistega obsežnega poglavja Jezusovih izrekov, ki v Matejevem evangeliju ustreza govoru na gori.

PowerPoint Presentation:

Kakor je znano, Jezus v tem poglavju opisuje zahteve Božjega kraljestva in značilnosti tistih, ki mu pripadajo. Ti se navdihujejo ob nebeškem Očetu in ga skušajo posnemati.

PowerPoint Presentation:

Jezus v tej vrstici poziva svoje učence, naj v ljubezni posnemajo Boga Očeta. Če hočemo biti njegovi otroci, moramo bližnjega ljubiti tako, kakor ljubi On.

PowerPoint Presentation:

« Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. »

PowerPoint Presentation:

Prva značilnost, po kateri se najbolj prepoznava ljubezen Boga Očeta, je njena popolna zastonjskost. Ta ljubezen je korenito v nasprotju z ljubeznijo sveta.

PowerPoint Presentation:

Le-ta temelji na načelu “daj-dam” in simpatiji (ljubimo tiste, ki nas ljubijo ali so nam simpatični),

PowerPoint Presentation:

ljubezen nebeškega Očeta pa je povsem nesebična. Ta ljubezen se daruje svojim stvarem, ne da bi bila odvisna od odgovora, ki ga prejme.

PowerPoint Presentation:

V naravi te ljubezni je, da naredi začetni korak in da vse, kar ima. Zato taka ljubezen zida in spreminja.

PowerPoint Presentation:

Nebeški Oče nas ne ljubi zato, ker smo dobri, duhovno lepi in zato vredni pozornosti in naklonjenosti; ne, ravno nasprotno: prav s tem, ko nas ljubi, v nas ustvarja dobroto in duhovno lepoto milosti, tako da postanemo njegovi prijatelji in otroci.

PowerPoint Presentation:

« Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. »

PowerPoint Presentation:

Druga značilnost ljubezni Boga Očeta je njena vesoljnost. Bog ljubi vse brez razlike. Mera njegove ljubezni je v tem, da nima meje in mere.

PowerPoint Presentation:

Razen tega ta njegova ljubezen ne bi mogla biti zastonjska in ustvarjalna, če ne bi bila popolnoma usmerjena tja, kjer je kakšna potreba ali praznina, ki jo je treba napolniti.

PowerPoint Presentation:

Zato Nebeški Oče ljubi tudi tiste otroke, ki so nehvaležni ali oddaljeni ali se upirajo; taki ga celo posebno privlačijo.

PowerPoint Presentation:

« Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. »

PowerPoint Presentation:

Kako bomo torej živeli besedo življenja tega meseca ?

PowerPoint Presentation:

Tako, da bomo ravnali kot pravi otroci nebeškega Očeta, to je, da bomo posnemali njegovo ljubezen, zlasti v značilnostih, ki smo jih našteli: da je ta ljubezen zastonjska in ljubi vse.

PowerPoint Presentation:

Torej si bomo prizadevali, da bi ljubili prvi, z velikodušno, solidarno ljubeznijo, ki je odprta do vseh, posebno do tistih praznin, ki jih lahko najdemo okoli sebe.

PowerPoint Presentation:

Prizadevali si bomo ljubiti z ljubeznijo, ki ni navezana na sadove.

PowerPoint Presentation:

Trudili se bomo postati orodje Božje radodarnosti, da bodo tudi drugi deležni naravnih darov in darov milosti, ki smo jih od njega prejeli.

PowerPoint Presentation:

Če nas bo vodila ta Jezusova beseda, bomo z novimi očmi in novim srcem gledali vsakega bližnjega, ki ga bomo srečali, in vsako priložnost, ki nam jo bo nudilo vsakdanje življenje.

PowerPoint Presentation:

In kjer koli bomo delali (v družini, v šoli, v delovnem okolju, v bolnišnici itd.), nas bo ta beseda spodbujala, da bomo sejali ljubezen, ki je lastna Bogu in jo je Jezus prinesel na svet. To je edina ljubezen, ki je zmožna spremeniti svet.

PowerPoint Presentation:

” Beseda življenja ”, mesečna publikacija Gibanja fokolarov. T e kst: Chiara Lubich, objavljen v Citta Nuova, 1992/2, s. 32-33. Grafi čna izvedba Anna Lollo v sodelovanju z don Placido D’Omina (Sicili j a, Italia) * * * Razlaga besede življenja je vsak mesec prevedena v 96 jezikov, in doseže več milijonov oseb po vsem svetu preko tiska, radia, TV in svetovnega spleta. Informacije www.focolare.org PPS je objavljen v različnih jezikih na www.santuariosancalogero.org « Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo . » ( L k 6,32)

authorStream Live Help