primavera educvaldef

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

“ “ “ R R Re e ev v v i i i s s s t t t a a a E E Ed d du u uc c c a a a t t t i i i v v va a a D D D i i i g g gi i i t t t a a a l l l d d de e e l l l ’ ’ ’I I I E E ES S S J J J o o oa a a n n no o o t t t M M Ma a a r r rt t to o o r r re e el l ll l l E E El l lx x x ” ” ” La revista educativa “Martorell Digital” neix com a eix principal del projecte Erasmus Plus KA1 “Revista Educativa Digital de l’IES Joanot Martorell Elx” que ha sigut seleccionat pel Ministeri d’Educació i està cofinançat per la Unió Europea. Per la qual cosa des de l’IES Joanot Martorell volem agrair enormement al Ministeri d’Educació i en especial a la OAPEE ara SEPIE l’oportunitat que ens han brindat de desenvolupar aquest projecte que entre els seus principals objectius està el de difondre les activitats que es realitzen en el nostre centre així com continguts eductius tant a nivell nacional com internacional i en especial a tota la comunitat educativa. Aquest projecte inclou vuit mobilitats per a formació del professorat en les que s’ha aprofundit en les noves metodologies de l’aprenentatge les ciències medi ambient.. i matemtiques aplicació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació l’ensenyament en anglès.. I que s’han aplicat en les activitats desenvolupades: “Mathematics and Science Education” Holanda “Spice up your teaching” Malta “Activate your English for teaching B1+ B2” Irlanda “Better English for teachers” Reino Unido “Creativity in teaching and learning for a better classroom behaviour and how to use music art ICT and sport in education” Holanda “ICT for teaching” Irlanda y “Encouraging creative thinking” Francia. A més paral·lelament a la revista Martorell Digital s’estan desenvolupant activitats sobre educació ambiental i per a la salut fomentant l’anglès i les noves tecnologies mitjançant activitats a nivell interdisciplinar molt diverses com l’ambientalització de centre jornades educatives concursos com el ecoaula activitats de tutoria mercat solidari cartells sobre primers auxilis i activitats a l’aula. Revista Educativa “Martorell Digital”__________________________________________ La revista Martorell Digital amb nom i logotip seleccionats per concursos entre el nostre alumnat té un format blog consta d’una edició continua amb una numeració bimensual i ISSN concedit per la Biblioteca Nacional i en ella està implicat gran part del nostre professorat així com en el projecte. A més hem d’agrair l’interés i la participació cada dia major del nostre alumnat. Podeu consultar-la i participar en ella a través de la pgina “CONTACTAR” de la pròpia revista: www.revistaiesjmartorell.blogspot.com I seguir-nos en Twitter: revistajoanot amb el hashtag revistaJoanot. Així mateix estem creant un nou format de Martorell digital en: iesjoanotmartorell.edu.gva.es/wordpress Edició anual impresa de Martorell Digital____________________________________ S’ha realitzat una edició impresa amb les notícies pàgines i articles més rellevants que varen aparèixer en Martorell digital durant el curs 2014/15 i està previst realitzar la segona edició impresa el pròxim juny. Jornades educatives:__________________________________________________ S’han realitzat diverses jornades educatives en el nostre centre dins del projecte Erasmus+ relacionades amb l’educació ambiental i per a la salut a nivell interdisciplinar fomentant l’anglès i les noves tecnologies on han participat professorat de diferents departaments anglès física i química Informática dibuix biologia i geologia francès música castellà.. i entre les quals hem de destacar: Per un món sostenible: El 22 de desembre del 2014 sota el lema per un món sostenible es desenvoluparen nombroses activitats obre medi ambient com “3R bracelets” “recycling your computer” cartells per a punts nets construcció d’instruments amb materials reciclats “waste water treatment” “taulell verd/environmental point” elaboració de fermalls i de polseres reciclades cartells de reciclatge en anglès francès castellà i valencià i “decoració nadalenca”. Jornades del 31 de març i 1 d ’abril del 2015: La primera jornada centrada en les activitats esportives on el nostre alumnat va tindre l’oportunitat de divertir-se ballant “bachata” o salsa entre d’altres disciplines i a més va gaudir d’un desdejuni saludable compost per sucs i macedònia de fruites dins de les activitats d’educació per a la salut incloses en el projecte Erasmus Plus. Mentre que en la segona jornada es desenvoluparen tallers molt diversos com concurs geogràfic taller de robòtica “monorobot” karaoke en anglès “taller de relaxació i ambientalització” elaboració de diaris perfums i ambientadors construcció d’una taula dels elements gegant i gravació de curtmetratges. A més es desenvoluparen tallers relacionats amb el medi ambient que donaren continuïtat a la jornada realitzada abans de les vacances nadalenques “Construïm un món sostenible” entre els que hem de

slide 2:

destacar la plantació de plantes aromtiques al pati de l’institut “customize your old T-shirt” taller del cicle urbà de l’aigua i “acid rain”. El dia de la salut: es desenvolupà el 21 de desembre del 2015 amb activitats tan diverses com manualitats antiestrés taller pràctic sobre la piràmide alimentària “food pyramid” pel·lícula sobre la anorèxia taller Nakama projecció de pel·lícula i debat sobre la salut afectiva tallers sobre primers auxilis impartits per personal sanitari del centre de Salut de Carrús jocs sobre nutrició i alimentació l’oca passapalabra.. activitats esportives futbol sala basquet skate tennis ball zumba arts marcials i wii dance taller de relaxació reiki invasió de virus el mòbil a través de la fotografia estenopeica i “la hora del código”. Jornades del 18 i 22 de març del 2016: Durant la primera jornada continuem amb activitats esportives i oferint un desdejuni saludable a base de sucs i macedònies de fruites mentre que durant la segona jornada es realitzen nombrosos tallers alguns d’elles inclosos dins del projecte Erasmus+ com a realitat augmentada i construcció d’instruments científics amb materials reciclats. Ambientalització de centre:__________________________________________________ Dins de les activitats d’educació ambiental s’està realitzant l’ambientalització de centre reciclat selectiu de residus amb col·locació de punts nets reducció del consum de recursos creació de “environmental corner”… i diverses actuacions com el concurs ecoaula una xerrada informativa “reciclaje y solidaridad” realitzada el 3 de juny del 2015 pel gerent de Acteco empresa encarregada del reciclatge i tractament de residus o activitats realitzades en classe i en les jornades anteriorment mencionades: Actuacions per a la gestió de residus: o Punts nets: Situats en zona de accés dels alumnes al pati i en la sala de professors on reciclar els residus que se generen en el centre. o Elaboració de cartells en els idiomes d’aprenentatge en el centre valencià castellà anglès i francès per a conscienciar sobre la importància del reciclatge i recordar la gestió dels diferents contenidors de reciclatge. o Sol·licitud al Ajuntament d’Elx de contenidors per a reciclatge annexos al centre. o Fabricació i col·locació de contenidors per al reciclatge de piles en el centre educatiu. Actuacions per a la reducció del consum de recursos: o Cartells per a conscienciar sobre la importància de l’estalvi d’aigua i llum en el centre educatiu. o Col·locació de brides en les aixetes dels lavabos per a reduir el consum d’aigua. o Ecoauditòria de l’aigua: realitzada a nivell de tutories per a conèixer el grau de coneixements i de conscienciació del nostre alumnat sobre la problemàtica de l’aigua. o Celebració del 22 de març dia mundial de l’aigua i sol·licitud de desconnexió de la meitat de los tubs fluorescents del centre educatiu. Creació de “Environmental corner”: taulell d’anuncis i punt d’ informació sobre el projecte Erasmus+ on periòdicament es publiquen notícies resultats del concurs ecoaula.. i s’anima a l’alumnat a participar activament en el projecte. Concurs Ecoaula: on el nostre alumnat ha de mantindre les aules en bones condicions reciclar els residus que generen reduir el consum de recursos llum etc. i realitzar propostes per a què el nostre centre siga més ecoeficient. Al disposar d’aules matèria s’ha realitzat un full d’incidències per a cada aula i una valoració periòdica sobre presència de contenidors de reciclatge de residus i reutilització de paper llums ordre i neteja d’aules i mobiliari… cada 15 dies durant la primera edició del concurs curs 2014/15 i cada mes en la segona edició del concurs curs 2015/16 per part del professorat implicat en el projecte. D’altra banda els alumnes poden observar els resultats publicats en “environmental corner” i en la revista “Martorell digital”. Educació per a la salut_________________________________________________________ En el IES Joanot Martorell s’estan desenvolupant nombroses activitats sobre educació per a la salut com la participació en el concurs “classes sense fum” col·locació de cartells sobre primers auxilis i de telèfons d’emergències en diferents punts del centre tallers sobre primers auxilis per a professora0t i alumnat del centre xerrades sobre educació sexual sobre prevenció d’addiccions ”desdejuni saludable” activitats de tutoria... Mercat solidari_____________________________________________________________ Els alumnes de 1º de ESO realitzaren un mercat solidari en anglès amb la venta de vidrioles que havien elaborat amb materials reciclats en l’rea de tecnologia i varen ser lliurats els fons recaptats a Save the children per ajudar als damnificats pel terratrèmol del Nepal.

authorStream Live Help