Rosteşte Speranţă

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Rosteşte S peranţă de Gavriil Stiharul -- Metaforă terapeutică --

PowerPoint Presentation:

Rosteşte Speranţă când luna e nouă

PowerPoint Presentation:

şi fir de păianjen în trem u r sfinţit

PowerPoint Presentation:

descântă lumina stropilor de rouă

PowerPoint Presentation:

sub ochiul icoanei nicicând aţipit.

PowerPoint Presentation:

Rosteşte Speranţă când mărul dă-n roade

PowerPoint Presentation:

şi gândul ţi-l pune pe un colb de stea

PowerPoint Presentation:

ascultă  vârtejul iubirii ce arde

PowerPoint Presentation:

când cerul coboară spălând vina grea.

PowerPoint Presentation:

Rosteşte Speranaţă când  frânt este zborul

PowerPoint Presentation:

şi  vezi cum se zbate pleoapa spre zare,

PowerPoint Presentation:

rosteşte Speranţă şi-ascult ă bujorul

PowerPoint Presentation:

cum i se tulbură seva în floare.

PowerPoint Presentation:

Rosteşte Speranţă când pacea-i stăpână

PowerPoint Presentation:

şi vezi licuricii  cum umblă pe cer,

PowerPoint Presentation:

ascultă  îngerii scoţând din fântână

PowerPoint Presentation:

stropi de luceferi pentru ochiul stingher.

PowerPoint Presentation:

Rosteste Spernaţă pe-un ascuns  regret,

PowerPoint Presentation:

rostirea o  pune pe visele-nvinse,

PowerPoint Presentation:

rosteşte Speranţă şi priveşte atent

PowerPoint Presentation:

sărutul răzvrătit pe buzele stinse.

PowerPoint Presentation:

Rosteşte Speranţă când luna e nouă şi fir de păianjen în trem u r sfinţit descântă lumina stropilor de rouă sub ochiul icoanei nicicând aţipit. Rosteşte Speranţă când mărul dă-n roade şi gândul ţi-l pune pe un colb de stea ascultă  vârtejul iubirii ce arde când cerul coboară spălând vina grea. Rosteşte Speranaţă când  frânt este zborul şi  vezi cum se zbate pleoapa spre zare, rosteşte Speranţă şi-asculta bujorul cum i se tulbură seva în floare. Rosteşte Speranţă când pacea-i stăpână şi vezi licuricii  cum umblă pe cer, ascultă  îngerii scoţând din fântână stropi de luceferi pentru ochiul stingher. Rosteste Spernaţă pe-un ascuns  regret, rostirea o  pune pe visele-nvinse, rosteşte Speranţă şi priveşte atent sărutul răzvrătit pe buzele stinse.

authorStream Live Help