(Nobila chemare) Citeşte şi dăruieşte!...

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cite şt e! Ş i ceea ce vei citi îţ i va hr ă ni sufletul cu pace ş i îţ i va da putere s ă te ier ţ i ş i s ă tr ă ie ş ti î n armonie cu tine î nsu ţ i/ însăţi .

PowerPoint Presentation:

În greşeala niciodată iertată

PowerPoint Presentation:

Se află un loc unde te aştept - -

PowerPoint Presentation:

Întorc veacul, pasăre de pradă,

PowerPoint Presentation:

Să-ţi repornească ornicul din piept.

PowerPoint Presentation:

Acolo irump gânduri răzvrătite

PowerPoint Presentation:

Când iasca din opaiţ s-a stins de mult:

PowerPoint Presentation:

Din lumea ta - - doar cioburi de cuvinte

PowerPoint Presentation:

Măturate seara de un vânt tăcut.

PowerPoint Presentation:

Spre tine nu răzbat decât vechi zvonuri,

PowerPoint Presentation:

Când iarna a-mpietrit orice izvor,

PowerPoint Presentation:

O hain ă îţi ocroteşte somnul - -

PowerPoint Presentation:

Sub alb veşmânt seminţele nu mor.

PowerPoint Presentation:

Şi, rătăcit într-un colţ de lume,

PowerPoint Presentation:

Oul umil încălzit de spaime

PowerPoint Presentation:

Cheamă lumina zilei de mâine.

PowerPoint Presentation:

În greşeala niciodată iertată Se află un loc unde te aştept - - Întorc veacul, pasăre de pradă, Să-ţi repornească ornicul din piept. Acolo irump gânduri răzvrătite Când iasca din opaiţ s-a stins de mult: Din lumea ta - - doar cioburi de cuvinte Măturate seara de un vânt tăcut. Spre tine nu răzbat decât vechi zvonuri, Când iarna a-mpietrit orice izvor, O hain ă îţi ocroteşte somnul - - Sub alb veşmânt seminţele nu mor. Şi, rătăcit într-un colţ de lume, Oul umil încălzit de spaime Cheamă lumina zilei de mâine.

PowerPoint Presentation:

Dac ă e ş ti î n c ă utarea unui lucru care s ă te motiveze s ă faci o schimbare î n via ţ a ta , bucur ă - te , c ă ci acum l- ai g ă sit ! Dac ă ai primit acest poem este pentru c ă meri ţ i . Lirica lui cutremurătoare are puterea să facă o schimbare reală în gestionarea emo ţ iilor , funcţionând ca un vaccin împotriva mizeriilor cotidiene. Cre de în mesajul lui pozitiv , lasă - l să - ţi rezolve stările conflictuale ş i las ă -l s ă - ţ i optimizeze existen ţ a . L a r â ndul t ă u , fii generos şi ret rimite -l chiar acum pri e tenilor .

authorStream Live Help