การเดินทางของ "คนชายขอบ"

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

สไลด์ประกอบการบรรยาย งาน Party of the Unreasonable People จัดโดย Thai Young Philanthropist Network, 20 มีนาคม 2553

Comments

Presentation Transcript

การเดินทางของ “คนชายขอบ” : 

การเดินทางของ “คนชายขอบ” สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ 20 มีนาคม 2553 งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีที่ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่นำไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น

Slide 3: 

การเงิน สื่อมวลชน นักอ่าน (ทุกอาชีพ) นักท่องเว็บ (ทุกอาชีพ) นักกิจกรรม / NGOs

authorStream Live Help