FT modul III

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Zapamiętaj !:

FRAKTAL TRADER Prowadzący: Kamil Partyka Dzień III z V Jak regularnie zarabiać na wzrostach i spadkach rynków finansowych?

Zapamiętaj !:

All rights reserved Kamil Partyka Fraktal Trader Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu prezentacji w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, kopiowanie prezentacji na nośniku filmowym, magnetycznym, elektronicznym lub innym stanowi naruszenie praw autorskich niniejszej prezentacji. Autor dołożył wszelkich starań, by zawarte w prezentacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za sposób ich wykorzystania, ani też za związane z tym ewentualne szkody – w tym również majątkowe – wynikłe z wykorzystania całości lub części informacji zawartych w niniejszej prezentacji.

Zapamiętaj !:

Geometria Rynku – Praktyczne Zastosowanie

Zapamiętaj !:

Ciąg Fibonacciego W 1202r. Leonardo Fibonacci z Pizy w swoim dziele Liber Abaci podał ciąg, który rozwiązuje zagadkę rozmnażania się królików. Pierwsza liczba ciągu to 0, druga 1, a każda następna jest sumą dwóch poprzednich. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 itd..

Zapamiętaj !:

Złoty podział : Boska proporcja

Zapamiętaj !:

Liczby Fibonacciego w przyrodzie

Zapamiętaj !:

Ciąg dalszy przykładów: Huragan Irene Apple

Zapamiętaj !:

Ciekawostka : Według badań przeprowadzonych przez Dana Wintera w chwili gdy przeżywamy miłość dźwięk wydawany przez bicie naszego serca tworzy harmoniczną kaskadę fal, która jest widoczna na urządzeniu pomiarowym. Okazuje się, że ludzkie uczucia można przedstawić w postaci liczbowo – graficznej !

Zapamiętaj !:

Ujęcie praktyczne: Geometria rynku jest matematycznym podejściem, w którym porównujesz związki jakie zachodzą między poszczególnymi dołkami i szczytami w kontekście ceny ( Price Action). Najważniejszym wskaźnikiem trendu jest ruch ceny. Analiza techniczna to prawdopodobieństwo zdarzenia.

Zapamiętaj !:

Współczynniki Geometryczne 0% 66,7% 141,4% 23,6% 70,7% 161,8% 38,2% 78,6% 173,2% 41,4% 87,5% 205,8% 50% 100% 261,8% 57,7% 115,5% 282,8% 61,8% 127,2% 423,6%

Zapamiętaj !:

Mierzenie nr 1 : Impuls - Korekta

Zapamiętaj !:

Korekta Prosta UP

Zapamiętaj !:

Korekta Płaska UP

Zapamiętaj !:

EUR/USD

Zapamiętaj !:

EUR/USD 87,5%

Zapamiętaj !:

Korekta Pędząca UP

Zapamiętaj !:

Korekta Nieregularna UP

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Prosta UP

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Płaska UP

Zapamiętaj !:

DOW JONES

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Pędząca UP

Zapamiętaj !:

EUR/USD

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Nieregularna UP

Zapamiętaj !:

ABC Prosta po 5 falach UP

Zapamiętaj !:

ABC Płaska po 5 falach UP

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

DAX 70,7%

Zapamiętaj !:

ABC Pędząca po 5 falach UP

Zapamiętaj !:

DOW JONES

Zapamiętaj !:

DOW JONES 38,2%

Zapamiętaj !:

ABC Nieregularna po 5 falach UP

Zapamiętaj !:

Mierzenie nr 1’ : Impuls – Korekta

Zapamiętaj !:

Korekta Prosta DOWN

Zapamiętaj !:

Korekta Płaska DOWN

Zapamiętaj !:

ROPA BRENT

Zapamiętaj !:

ROPA BRENT 70,7%

Zapamiętaj !:

Korekta Pędząca DOWN

Zapamiętaj !:

Korekta Nieregularna DOWN

Zapamiętaj !:

66,7%

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Prosta DOWN

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Płaska DOWN

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Pędząca DOWN

Zapamiętaj !:

Fala 4 Korekta Nieregularna DOWN

Zapamiętaj !:

ABC Prosta po 5 falach DOWN

Zapamiętaj !:

ABC Płaska po 5 falach DOWN

Zapamiętaj !:

ABC Pędząca po 5 falach DOWN

Zapamiętaj !:

ABC Nieregularna po 5 falach DOWN

Zapamiętaj !:

87,5%

Zapamiętaj !:

Techniki pomiaru zależności zmian procentowych między korektami.

Zapamiętaj !:

Zadanie 1. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, szybka w czasie. Fala 4 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 2. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, szybka w czasie. Fala 4 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 3. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, szybka w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 4. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 5. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, szybka w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 6. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta prosta, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 7. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta prosta, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 8. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, szybka w czasie. Fala 4 to korekta prosta, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 9. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, szybka w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 10. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 11. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 12. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta płaska, szybka w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 13. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, szybka w czasie. Fala 4 to korekta prosta, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 14. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta prosta, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 15. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, szybka w czasie. Fala 4 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 16. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta płaska, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 17. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, szybka w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 18. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 19. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Fala 4 to korekta prosta, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 20. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta prosta, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 21. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta płaska, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 22. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Fala 4 to korekta płaska, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 23. Narysuj 5 – falowy impuls wzrostowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, szybka w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, rozciągnięta w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Zadanie 24. Narysuj 5 – falowy impuls spadkowy, gdzie: Fala 2 to korekta nieregularna, rozciągnięta w czasie. Fala 4 to korekta pędząca, szybka w czasie. Zaznacz odcinki, które należy porównać w mierzeniu KOREKTA – KOREKTA.

Zapamiętaj !:

Mierzenie nr 2 : Korekta – Korekta UP

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

DOW JONES

Zapamiętaj !:

Mierzenie nr 2’ : Korekta – Korekta DOWN

Zapamiętaj !:

GBP/USD

Zapamiętaj !:

1:1 115,5%

Zapamiętaj !:

Korekta Prosta UP : ABC

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

Korekta Prosta DOWN : ABC

Zapamiętaj !:

Korekta Płaska UP : ABC

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

Korekta Płaska DOWN : ABC

Zapamiętaj !:

ROPA BRENT

Zapamiętaj !:

Korekta Pędząca UP : ABC

Zapamiętaj !:

GOLD

Zapamiętaj !:

Korekta Pędząca DOWN : ABC C do B C do A

Zapamiętaj !:

A B C

Zapamiętaj !:

Korekta Nieregularna UP : ABC

Zapamiętaj !:

Korekta Nieregularna DOWN : ABC

Zapamiętaj !:

173,2% 115,5% Fala 2 GOLD

Zapamiętaj !:

Street Smart UP : ABC

Zapamiętaj !:

DOW JONES

Zapamiętaj !:

GOLD

Zapamiętaj !:

Street Smart Down : ABC

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

Projekcja klastra geometrii

Zapamiętaj !:

WIG20

Zapamiętaj !:

Fala C’’ - ROPA

Zapamiętaj !:

DAX

Zapamiętaj !:

Zapamiętaj ! Zajmuj pozycję tylko wtedy gdy masz przynajmniej w docelowym punkcie gdzie chcesz otworzyć pozycję min. 2 geometrie. Dodatkowo powinny wynikać te min. 2 geometrie z różnych sposobów pomiaru. Jeszcze lepiej gdy wynikają również z różnych okresów np. wykres 15 min, 30 min, 1H, 4H itd. Geometrie z większej skali mają o wiele większe znaczenie. Zawsze wykonuj jak najwięcej pomiarów. Im więcej geometrii schodzi się w jednym miejscu tym większa szansa na odwrócenie . Potwierdzeniem klastra geometrycznego powinna być formacja świecowa.

authorStream Live Help