Bản trình bày (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI:

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI

HÔM NAY HÃY CÙNG TÌM HIỂU VỀ:

HÔM NAY HÃY CÙNG TÌM HIỂU VỀ MÔI TRƯỜNG

VẬY MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?:

VẬY MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ? Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người , ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí , nước , độ ẩm , sinh vật , xã hội loài người và các thể chế

Slide 4:

Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí , độ ẩm , nước , ánh sáng ,... cũng như các hoạt động vui chơi giải trí khác . Tất cả các nhu cầu này đều do môi trường cung cấp . Môi trường là nơi cung cấp các nhu cầu về tài nguyên cho con người như đất , đá , tre, nứa , tài nguyên sinh vật

MÔI TRƯỜNG THẬT LÀ NHIỀU LỢI ÍCH, NHƯNG ĐÁNG BUỒN THAY MÔI TRƯỜNG ĐANG CÀNG NGÀY CÀNG Ô NHIỄM:

MÔI TRƯỜNG THẬT LÀ NHIỀU LỢI ÍCH, NHƯNG ĐÁNG BUỒN THAY MÔI TRƯỜNG ĐANG CÀNG NGÀY CÀNG Ô NHIỄM

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA CÁC NƯỚC QUA CÁC NĂM ĐỨNG ĐÀU LÀ TRUNG QUỐC  VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 4,ĐÁNG CẢNH BÁO:

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA CÁC NƯỚC QUA CÁC NĂM ĐỨNG ĐÀU LÀ TRUNG QUỐC  VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 4,ĐÁNG CẢNH BÁO

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG:

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG

ĐỂ BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG TA CẦN:

ĐỂ BẢO VỆ MỘI TRƯỜNG TA CẦN TUYÊN TRUYỀN NHỮNG VIỆC LÀM  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LÊN ÁN NHỮNG KẺ CÓ HÀNH VI PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG:

LÊN ÁN NHỮNG KẺ CÓ HÀNH VI PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG

CÙNG CHUNG TAY GIÚP CHO MÔI TRƯỜNG NÀY XANH SẠCH ĐẸP NHÉ:

CÙNG CHUNG TAY GIÚP CHO MÔI TRƯỜNG NÀY XANH SẠCH ĐẸP NHÉ

authorStream Live Help