teori konflik

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

TEORI KONFLIK TELAH DIAPLIKASIKAN KE DALAM KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH-RBT 3103

Comments

By: adiaswad (87 month(s) ago)

Salam tolong kirimkan bahan slide tuan/puan ke alamat email saya : adi.aswad@yahoo.com. Terima kasih

Presentation Transcript

Slide 1: 

NAMA AHLI KUMPULAN: ABDUL RAHIM BIN ABDULLAH HAIRUL AZRI BIN HARUN MOHD SABRI BIN SAHIR SRI DEVI A/P LETCHUMANAN FELDAWANI BINTI AHMAD MASMIZANA BINTI MOHD ZAIN INSTITUSI PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU. KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH PGSR RBT RBT 3103

TEORI-TEORI KURIKULUM : 

TEORI-TEORI KURIKULUM TEORI KONFLIK

PENGENALAN TEORI KONFLIK : 

PENGENALAN TEORI KONFLIK Teori Konflik berandaian bahawa kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan daripada konflik yang boleh membawa keadaan yang tidak stabil. Ahli teori konflik gemar menilai perubahan dibandingkan dengan keharmonian sebagai unsur utama dalam kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat merupakan proses yang terjadi daripada ketegangan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Pengasas teori ini Karl Marx (1818-1883) menganggarkan bahawa perubahan sosial yang besar akan berlaku terhadap semua masyarakat yang hidup berasaskan konsep kapitalis.

Konflik adalah …… : 

Konflik adalah …… Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih, yang dapat terjadi antara individu, antara kelompok kecil, bahkan antarabangsa dan negara (Sarlito W. Sarwono, 1999). Merupakan bentuk pertentangan, ketidaksepakatan, ketidakcocokan antara dua orang atau lebih, antar kelompok orang, yang biasanya ditadai oleh kekerasan fizik (Wikipedia, 2007) Persepsi mengenai perbezaan kepentingan (Pruitt dan Robin,2004)

DEFINISI LAIN : 

DEFINISI LAIN Sementara itu mengikut George Simmel, konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Lewis Coser pula mengatakan bahawa sesuatu konflik itu boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial.

Ketegori Konflik : 

Ketegori Konflik Konflik Individu - dalam diri individu antara individu Konflik Lembaga - dalam lembaga antara lembaga

Strategi Pengurusan Konflik : 

Strategi Pengurusan Konflik Bentuk sekap positif terhadap konflik Wujudkan ruang untuk berkomunikasi Mementingkan ketepatan semasa berkomunikasi Membuat pertimbangan yang saksama Amalkan kaedah penyelesaian masalah

STRATEGI MENGHADAPI KONFLIK : 

STRATEGI MENGHADAPI KONFLIK Menurut Pruit dan Robin (2004), strategi menghadapi konflik adalah sebagai berikut : Contending : cara ini adalah cara pemecahan masalah secara WIN – LOSE SOLUTION, iaitu dengan menyelesaikan masalah tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Problem Solving : Iaitu menyelesaikan masalah dengan menitikberatkan kepentingannya sendiri dan pihak lain. Individu akan berinisiatif melakukan pemecahan masalah dengan negosiasi untuk mengatasi konflik. Solusi diarahkan pada agar kedua pihak dapat sepenuhnya mencapai tujuan dan mengatasi ketegangan dan perasaan negatif antara kedua pihak. Motivasi yang berkembang adalah untuk berkolaborasi.

Slide 9: 

Yielding: Iaitu dengan mengalah, menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima ‘kurang’ dari yang sebenarnya diinginkan. Motivasi yang berkembang adalah keinginan untuk menyerah. Inaction : Iaitu dengan diam, tidak melakukan apapun. Masing-masing pihak saling menunggu tindakan pihak lain. Withdrawing: Iaitu dengan menarik diri, memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.

Kaedah Meredakan Konflik : 

Kaedah Meredakan Konflik Berkompromi Integrasi Mengalah dominasi

KESIMPULAN : 

KESIMPULAN Menurut pandangan teori ini masyarakat berada dalam keadaan berubah-ubah, berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kumpulan yang kuat atau lebih berkuasa boleh memaksa kumpulan yang lemah untuk menerima nilai-nilainya. Mengikut teori ini terdapat tiga perkara penting yang berlaku dalam masyarakat iaitu konflik, perubahan dan paksaan.

authorStream Live Help