proves evolució

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 1 LES PROVES DE L’EVOLUCIÓ 1.- Biogeorgàfiques 2.- Paleontològiques 3.- Anatòmiques 4.- Embriològiques 5.- Bioquímiques

QUÈ S’ENTÈN COM A EVOLUCIÓ? : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 2 QUÈ S’ENTÈN COM A EVOLUCIÓ? És el procés de transformació d’unes espècies en les altres, gràcies a variacions que es transmeten d’una generació a l’altre en grans períodes de temps

DARWIN AMB QUINES PROVES ES VA FIXAR? : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 3 DARWIN AMB QUINES PROVES ES VA FIXAR? Amb els pinzans

Les aiguanes : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 4 Les aiguanes

Les tortugues gegants de les illes Galápagos : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 5 Les tortugues gegants de les illes Galápagos

PROVES DE L’EVOLUCIÓ : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 6 PROVES DE L’EVOLUCIÓ 1.- Evidències biogeogràfiques Evidència: quan més allunyades estan dues zones, més diferències presenten en la seva flora i en la seva fauna Explicació evolucionista: les espècies han sorgit per evolució a partir de subpoblacions que han anat colonitzant les zones properes Exemple: els pinsans de les illes Galàpagos que va estudiar Darwin

Slide 7: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 7

PROVES DE L’EVOLUCIÓ : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 8 PROVES DE L’EVOLUCIÓ 2.- Evidències paleontològiques: Evidència: els fòssils Explicació evolucionista: augmenten en complexitat i diversitat en el temps gràcies al procés evolutiu Exemples: Archaeopterix, té dents i cua de rèptil, plomes d’au a les ales. Pot interpretar-se que és la balua perduda entre rèptils i aus

Slide 9: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 9

PROVES DE L’EVOLUCIÓ : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 10 PROVES DE L’EVOLUCIÓ 4.- Evidències anatòmiques: -òrgans homòlegs -òrgans anàlegs -òrgans vestigials

Slide 11: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 11 ÒRGANS HOMÒLEGS: - Mateix origen, mateixa estructura però diferent funció. - Són una prova de l’evolució perquè indiquen un avantpassat comú.

Slide 12: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 12

Slide 13: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 13 ÒRGANS ANÀLEGS: - Diferent origen, diferent estructura però igual funció. - Exemple: les ales de les mosques i de les aus. - No proven l’evolució.

Slide 14: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 14 ÒRGANS VESTIGIALS - Són òrgans aprofiats, sense funció, però en altre stemps sí eren funcionals. - Són prova de l’evolució. - Exemple el queixal del seny.

PROVES DE L’EVOLUCIÓ : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 15 PROVES DE L’EVOLUCIÓ 4.- Evidències embriològiques: Es basen en l’estudi comparat de l’embrió- mateix avantapassat Exemple: els teleostis i les gallines tenen l’arc aortic i el cor amb dues cambres, això els aproxima evolutivament per l’origen

PROVES DE L’EVOLUCIÓ : 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 16 PROVES DE L’EVOLUCIÓ 5.- Evidències bioquímiques Es basen el l’estudi comparat de molècules de dos organismesdiferents, quan més proxims estan evolutivament dos organismes, més coincidèn cia hi ha entre les seves molècules. -Tenim: biomolècules comuns en els éssers vius el codi genètic és universal seqüències d’aminoàcids iguals seqüències de DNA de difrents organismes ques’hibriden, per exemple el DNA humà i el del ximpancé s’hibriden 98% reaccions immunològiques, a més distància evolutiva entre dos éssers vius, més forta és la reacció d’aglutinació

Slide 17: 

EVOLUCIÓ BATXILLERAT. Mª ELENA CASAS 17

authorStream Live Help