TEORIES EVOLUCI�

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UNITAT 4.- L’EVOLUCIÓ DELS ÉSSERS VIUS : 

UNITAT 4.- L’EVOLUCIÓ DELS ÉSSERS VIUS 1.- A l’antiga Grècia 2.- Teories fixistes - Creacionisme - Catastrofisme 3.- Teories evolucionistes 3.1.- Teoria de Lamarck 3.2.- Teoria de Darwin 3.3- Teoria sintètica

1. A l’antiga Grècia Clàssica : 

1. A l’antiga Grècia Clàssica Des de l’antiguitat....quin és l’origen dels elements, éssers vius? Immutabilitat dels elements: Plató (428-347 aC): els éssers vius eren immutables, no canvis ni evolució. Existència d’algun canvi: Aristòtil (384-322 aC): els organismes provenen de la mateixa substància i que uns éssers superiors provenen d’uns d’inferiors. Segles més tard: va ser origen de les idees de l’evolució.

2. TEORIA FIXISTA : 

2. TEORIA FIXISTA - Durant tota l’edat mitjana fins s.XVIII- va dominar teoria FIXISTA: - Els éssers vius no han sofert cap modificació, les actuals són idèntiques a les anteriors. - Els fòssils pertanyen a espècies extingides en catàstrofes naturals.

2. EL FIXISME : 

2. EL FIXISME 2 línies de teoria Fixista: - Fixistes creacionistes: Carl Von Linné Els éssers han aparegut en un sol procés de creació i els fòssil són restes d’éssers desapareguts en el gran diluvi. Però els avenços en el coneixement de la Terra i dels fòssils- modificar la teoria creacionista en: - Fixistes catastrofistes: George Cuvier En diferents moments de la història s’han produït processos de creació i extinció d’organismes. Els fòssils són restes d’éssers desapareguts en catàstrofes.

2. INICIS D’IDEES EVOLUCIONISTES : 

2. INICIS D’IDEES EVOLUCIONISTES Cap científic al s.XVIII defensava l’evolució dels éssers vius, alguns sí que van introduir en els seus escrits la idea d’una variació dels organismes o d’un parentiu més o menys proper. Es començava a plantejar la idea que els organismes havien patit alguna mena de canvi.

3. TEORIES EVOLUCIONISTES : 

3. TEORIES EVOLUCIONISTES - Els éssers vius han evolucionat, per tant s’han diferenciat més els un dels altres, i amb els anys hi ha més complexitat i diversitat. Teoria de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) Teoria de Charles Darwin (1809-1882) Teoria neordarwinisme (s XX)

3.1. Teoria de LAMARCK : 

3.1. Teoria de LAMARCK Els éssers vius es transformen al llarg del temps, d’unes espècies en d’altres. Les tres causes del transformisme són: - Perfeccionar: tendeixen a millorar les seves capacitats. - Capacitat d’adaptar-se als canvis en el medi a causa de l’ús o el desús dels òrgans (la funció crea l’òrgan). - L’herència dels caràcters adquirits: les transformacions es transmeten als descendents. Teoria no acceptada en l’època, però va ser inici de les teories evolucionistes actuals

3.1. Teoria de LAMARCK : 

3.1. Teoria de LAMARCK L’evolució de les girafes segons Lamarck - En un ecosistema existiesen les girafes s’alimenten de fulles d’acàcia. - La necessitat d’estirar-se per arribar a fulles més altes fa que els individus siguin més alts. - L’acumulació al llarg de generacions i generacions dels estiraments dels individus, ha donat lloc a les girafes tal i com avui les coneixem.

3.1. Teoria de LAMARCK : 

3.1. Teoria de LAMARCK Motius teoria és inviable: no existeix l’herència dels caràcters adquirits. - No hi ha cap mecanisme que mostri que modificacions degudes a l’adaptació de l’organisme a un canvi en el medi passen a la seva informació genètica i a la seva descendència.

3.2. Teoria de DARWIN : 

3.2. Teoria de DARWIN Charles Darwin (1809-1882) Naturista anglès Durant cinc anys (1831-1836) el vaixell Beagle, amb Darwin, va recollir dades sobre la fauna, flora, la geologia, etc.

3.2. Teoria de DARWIN : 

3.2. Teoria de DARWIN Illes Galápagos (Equador). Proximitat illes: espècies molt diferents. Exemples: - Tortugues terrestres - 14 espècies de pinsans Conclusió: l’alta diversitat era el resultat de l’adaptació als diferents hàbitats de cada illa dels descendents de les primeres espècies que hi havia arribat. Amb el temps i l’aïllament van anar sorgint les noves espècies. Durant 20 anys va organitzar les seves dades. Compartir idees amb Alfred Wallace i el 1859 va publicar L’origen de les espècies

3.2. Teoria de DARWIN : 

3.2. Teoria de DARWIN Teoria assumida per la comunitat científica: - Els individus no són estàtics, evolucionen: unes s’originen i d’altres s’extingeixen. - El procés evolutiu és gradual, lent i continu. - Variabilitat de caràcters en una població. - Organismes semblants estan aparentats. - Selecció natural que fa l’ambient sobre els individus: - Producció de variabilitat. - Supervivència en la lluita per la vida.

3.2. Teoria de DARWIN : 

3.2. Teoria de DARWIN Problemes de la teoria de Darwin: no podia explicar com es produïa la variabilitat genètica ni per quina raó la descendència mantenia els caràcters dels progenitors. Estudis de Mendel entre d’altres Teoria sintètica o Neodarwinsita ( segle XX)

3.3. Teoria sintètica o neodarwinisme : 

3.3. Teoria sintètica o neodarwinisme L’evolució és el resultant de: - La unitat evolutiva és la població, no l’individu - Petites mutacions en els individus - De la recombinació genètica durant la meiosi - De la selecció natural L’evolució és un canvi gradual en la composició genètica de les poblacions

authorStream Live Help