La Biotecnologia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

La Biotecnologia : 

La Biotecnologia Gurpreet Singh Virk Daniel Peregrina Walker

Què es la Biotecnologia? : 

Què es la Biotecnologia? La biotecnologia és el conjunt de disciplines que té per objectiu l'estudi dels éssers vius o les seves parts per tal d'obtenir-ne béns i serveis. Probablement el primer que va usar aquest terme va ser Karl Ereky, enginyer hongarès el 1919

Usos de la Biotecnologia : 

Usos de la Biotecnologia La biotecnologia té usos en quatre àrees industrials: la medicina, l'agricultura, l'ús no alimentari de cultius i altres productes i un ús ambiental. Una de les aplicacións de la biotecnologia és l'ús dirigit d'organismes per manufacturar productes orgànics també es fa servir per reciclar, tractar residus, netejar llocs contaminats per activitats industrials i per produir armes biològiques.

Avantatges : 

Avantatges AVANTATGES Rendiment superior. Reducció de pesticides Millora en la nutrició.

Riscos : 

Riscos Trastornant l'equilibri de l'ecosistema. produeixen toxines insecticides. Es pot perdre biodiversitat Hi ha riscos de transferir toxines d'una forma de vida a una altra. Hi ha el risc que bacteris i virus modificats s'escapin dels laboratoris d'alta seguretat

Preocupacions : 

Preocupacions Reproducció assistida de l’ésser humà. Sondeigs genetics i le seves aplicacions. Modificació del genoma humà. Clonació. Qüestions derivades del mercantilisme de la vida.

Camps de la Biotecnologia : 

Camps de la Biotecnologia Biotecnologia Roja. Biotecnologia Blanca. Biotecnologia Verda. Biotecnologia Blava. Bioinformàtica. Bioengenyeria. Bioremediació.

Història : 

Història La biotecnologia no és nova, els seus orígens es remunten als inicis de la història de la humanitat. Aquesta ciència es va originar cap a finals del segle XX amb el treball de Gregor Joham Mendel. Mendel, treballava al jardí del seu monestir a Àustria sense ser conscient de la importància dels seus estudis. En 1866 va publicar els resultats de les seves experiències.

authorStream Live Help