LA CLONACIÓ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LA CLONACIÓ : 

LA CLONACIÓ Objectiu: obtenir un individu o molècula genèticament idèntic a un altre. Tipus de clonació: segons dos criteris 1/ Segons els procés: artificial i natural 2/ Segons què es cloni: molecular, cel·lular i organismes

LA CLONACIÓ : 

LA CLONACIÓ 1/ Segons el procés: Artificial: clonació amb manipulació humana Natural: clonació espontània 2/ Segons què es cloni: Molecular: s’obtenen còpies idèntiques a un gen o grup de gens. Ex: Duplicació de la molècula ADN. Cel·lular: s’obtenen còpies idèntiques a una cèl·lula. Ex: mitosi Organismes: s’obtenen organismes idèntics genèticament. Ex: bessons idèntics (natural)

METODOLOGIA CLONACIÓ ARTIFICIAL : 

METODOLOGIA CLONACIÓ ARTIFICIAL

authorStream Live Help