Forsythia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

F O R S Y T H I A

Slide2:

Forsythia este un arbust foarte popular î n gr ă dinile noastre, fiind una din primele plante care î nfloresc primavara. Florile, de un galben aprins, apar chiar î naintea frunzelor, oferind plantei un aspect de tuf ă î n fl ă cari. Acest arbust de m ă rime medie poate fi cultivat foarte usor , specia adapt â ndu-se la orice fel de teren, preferand locurile cu mult soare. Forsytia nu este o plant ă preten ţ ioas ă , dar cre ş te foarte repede, necesit â nd ajustarea dup ă perioada de î nflorire. Î nmul ţ irea plantei se face prin buta ş i . Se cunosc 3 soiuri de forsythia; suspensa, viridissima, intermedia.. Forsythia ar trebui s ă existe î n toate gr ă dinile, primavara fiind cop ă celul care prin culoarea sa vie, d ă mult ă energie pozitiv ă .

Slide20:

stelaspinoie@yahoo.com

authorStream Live Help