Saptama altfel, aprilie 2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Am plecat în excursie...Prima pauz ã la iarb ã verde... Ne bucur ã m de timpul frumos. S ã pt ã mâna altfel Aprilie 2014

PowerPoint Presentation:

În autocar e veselie mult ã ...

PowerPoint Presentation:

E tare dulce somnul în autocar....

PowerPoint Presentation:

Şi …cam mult soare ....

PowerPoint Presentation:

De sus, cineva ne lumineaz ã calea...

PowerPoint Presentation:

A fost pauza de mas ã …..

PowerPoint Presentation:

Şi dup ã mas ã ... siesta....

PowerPoint Presentation:

Fiecare se descurc ã cum poate... somn s ã fie...

PowerPoint Presentation:

Eu m ã joc în linişte...

PowerPoint Presentation:

Credeţi c ã noi avem somn....?

PowerPoint Presentation:

Am ajuns la Curtea de Argeş. Suntem la masa de sear ã ....

PowerPoint Presentation:

Sã ştiţi cã nu facem mofturi deloc...

PowerPoint Presentation:

Mami, vezi c ã am mâncat tot?

PowerPoint Presentation:

V ã vine s ã credeţi?... Nou ã deja ne este somn...!

PowerPoint Presentation:

Prima sear ã se încheie cu o petrecere în pijamale....

PowerPoint Presentation:

Offf... şi mama e atât de departe... Dar am promis cã nu plâng!!!!

PowerPoint Presentation:

Curtea de Argeş, dimineaţa. Am trecut mai întai pe la moaştele Sfintei Filofteea.

PowerPoint Presentation:

Apoi am ascultat legenda Meşterului Manole... Impresionant!!! Apoi am ascultat legenda Meşterului Manole... Impresionant!!!

PowerPoint Presentation:

Alo, mama! Suntem la fântâna lui Manole!

PowerPoint Presentation:

C ã l ã toria noastr ã continu ã c ã tre munte....

PowerPoint Presentation:

Suntem la barajul Vidraru....

PowerPoint Presentation:

Salut ã ri de la mare în ã lţime!

PowerPoint Presentation:

Ce credeţi?... Ne-am f ã cut şi un prieten pe aici...

PowerPoint Presentation:

Vremea este ploioas ã dar noi facem popas la Mân ã stirea N ã m ã ieşti...

PowerPoint Presentation:

La N ã m ã ieşti, înghesuiţi într-o c ã m ã ruţ ã din casa lui George Topârceanu...

PowerPoint Presentation:

Ştiaţi c ã mân ã stirea este construit ã într-o peşter ã ?

PowerPoint Presentation:

Ascult ã m versuri ale poetului recitate de colegii mai mari. Sigur le vom învata şi noi...

PowerPoint Presentation:

Aşa se vede de pe terasa din faţa casei poetului...

PowerPoint Presentation:

La acest birou a scris George Topârceanu "Rapsodiile"...

PowerPoint Presentation:

Bastonul şi p ã l ã ria poetului.... ..geamantanul e jos....

PowerPoint Presentation:

Interior din casa poetului...

PowerPoint Presentation:

Ascult ã m cu atenţie ce ne povesteşte ghida...

PowerPoint Presentation:

Cum ne apuc ã somnul dup ã mas ã ....

PowerPoint Presentation:

Aţi mai dormit la fel ca noi...?

PowerPoint Presentation:

Dup ã 3 zile de excursie verific ã m ce am reţinut...

PowerPoint Presentation:

Colegii mei au c ã zut pe gânduri...

PowerPoint Presentation:

Echipajele mixte sunt la treab ã ...

PowerPoint Presentation:

Întreb ã rile acestea chiar ne-au pus pe gânduri......

PowerPoint Presentation:

Ne baz ã m pe colegii mai mari pentru a r ã spunde corect...

PowerPoint Presentation:

Oricât ne-am concentra, nu g ã sim toate r ã spunsurile...

PowerPoint Presentation:

De umblat am tot umblat dar ni s-a f ã cut foame... Popas în rezervaţia natural ã Piatra Craiului, pe Cheile Dâmbovicioarei.

PowerPoint Presentation:

Ştiaţi c ã toate drumurile duc c ã tre o pizzerie?

PowerPoint Presentation:

Mânc ã m o pizza în Târgovişte...

PowerPoint Presentation:

La noi e înc ã fierbinte... mai aştept ã m...

PowerPoint Presentation:

Mmmmmmm.... ce bun ã e !!!

PowerPoint Presentation:

E bun ã pizza dar ne gândim şi la desertul care urmeaz ã .... gogoşi cu crem ã de c ã pşuni şi ciocolat ã ...... mmmm...

PowerPoint Presentation:

Nu puteam pleca din Târgovişte f ã r ã o vizit ã la Mân ã stirea Dealu. Suntem la bustul voievodului Mihai Viteazul...

PowerPoint Presentation:

Din nou în autocar, pe drumul c ã tre cas ã ...

PowerPoint Presentation:

Dac ã aţi şti ce foame ne este.... Nici de data asta nu facem mofturi...

PowerPoint Presentation:

Şi ce credeţi? ...Somn de voie....

PowerPoint Presentation:

Ne-a ajuns oboseala...

PowerPoint Presentation:

Şi pe noi....

PowerPoint Presentation:

Unii mai dorm şi aşa......

PowerPoint Presentation:

S-a întunecat afar ã ... Cred c ã ne apropiem de cas ã ......

authorStream Live Help