O zi de primavara in pelerinaj (NXPowerLite)

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

O zi de primãvarã în pelerinaj

PowerPoint Presentation:

A - Râmnicu Vâlcea B - Mânãstirea Vãleni C - Mânãstirea Curtea de Arges D - Mânãstirea Corbii de Piatrã E - Câmpulung Muscel F - Mânãstirea Nãmãiesti

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas Este prima biseric ã din lemn construit ã de Zosima Schimonahul, ( 1692 ), m ã rit ã de Dorotei arhimandritul, zugr ã vit ã de stareta Platonida si recl ã dit ã de Ghenadie al II-lea al Argesului . Biserica actual ã a fost zidit ã î n 1888 de preotul Iosif si ob s tea m â nastirii apoi rezidit ã din temelie de Episcopul Iosif al Argesului (1941-1955 ).

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Mânastirea Curtea de Arges a fost înãltatã de Neagoe Basarab. Este distrusã în 1611 de armatele lui Gabriel Bathory si restauratã de Matei Basarab. În 1654, a fost consideratã “ una din minunile lumii ”. Spre sfârsitul secolului al XIX lea a fost refãcutã în forma prezentã de cãtre Andre Lecomte du Nouy. În fata bisericii mânãstirii Curtea de Arges se aflã un agheasmatar iar în afara curtii este fântâna legendarului mester Manole. Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Se spune ca pecetea marcheazã locul în care a fost ziditã Ana, sotia Mesterului Manole… Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas Mânãstirea Corbii de Piatrã este o mânãstire rupestrã. Prima atestare documentarã existã din anul 1512 dar nu reprezintã si înfiintarea ei. Se înrudeste tipologic cu grupul de biserici rupestre din Capadocia. Catapeteasma bisericii dateaza din 1804. Manastirea a fost reânfiintata în 1996.

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Internet

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Internet

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Mânãstirea Negru Vodã din Câmpulung-Muscel - Arges, ctitoritã în anul 1215 de catre Radu Negru Voievod, reziditã de Basarab I si fiul sau Nicolae Alexandru, recladitã de Matei Basarab, reprezintã cel mai important ansamblu monastic din Muscel, în componenta ei intrând Paraclisul Domnesc, Biserica micã, Turnul clopotnitã de la intrare, Casa Domneascã, Casele egumenesti, anexa casei domnesti si chiliile de la începutul secolului al XIX-lea. Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Biserica mânãstirii este sãpatã în piatrã, în stânca muntelui. Date exacte în legãturã cu întemeierea mânãstirii si a bisericii nu se cunosc, însa, legendele transmise oral, din mosi strãmosi, pomenesc chiar de numele domnitorului Negru Vodã. Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Casa memorialã George Topârceanu - Nãmãiesti . Photo - Stelas

PowerPoint Presentation:

Corul Madrigal Fericirile 19.03.2014 15:53 Fotografii personale -8 martie 2014 stelaspinoie@yahoo.com

authorStream Live Help