Начало на управлението на хан Крум – Мария Ваклинова

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентацията е дело на Мария Ваклинова ученичка в 5 клас

Comments

Presentation Transcript

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

ХАН КРУМ! МАРИЯ ВАКЛИНОВА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

Крум е средновековен български монарх, възкачил се на престола след Кардам. По време на неговото управление България засилва позициите си на Балканския полуостров и в Европа, благодарение на множество победи на бойното поле. Крум започва да приобщава славяните към властта, прокарва първите общовалидни закони в Първото българско царство и започва провеждането на административна реформа. Няма преки свидетелства за използваната от Крум владетелска титла. Съвременните му византийски източници го наричатархонт. По аналогия с неговите наследнициОмуртаг и Маламир в съвременната историография Крум обикновено е наричан кан/хан.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

ПРОИЗХОД… Някои историци смятат, че Крум произхожда от Куберовия клон на рода Дуло и е нов човек в Плиска, но тяхното мнение не е подкрепено от достигнал до нас исторически извор.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

ПЪРВИ ГОДИНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРУМ… Смята се за доказано, че управлението на Крум започва преди 800 г. Две години след разгрома на Аварския хаганат в 803 от Карл Велики, Крум покорява остатъците от някога могъщото варварско военно-племенно обединение в 803-805 и границата с франките е установена на Дунав при българският град Пеща. За тази победа на българите научаваме благодарение на кратко известие в лексикона „Суда“ от X век. България и Френкската империя стават непосредствени съседи по Средния Дунав. Новопридобитата Трансилвания, поради залежите на сребро и каменна сол и успешната експлоатация на солниците, осигурява на българите важно международно търговско положение.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

П рез 807 г. византийският император Никифор I Геник започва поход срещу България с цел да я покори. Походът стига само до Одрин, след което Никифор трябва да се завърне в Константинопол поради слухове за готвен преврат в столицата. Това дава възможност на Крум да поеме инициативата. През 808 г. той нахлува по поречието наСтрума и напада византийските военни части там. В резултат на това в хазната постъпват заплатите на местните войници, възлизащи на 1100 литри злато. След това след тежка обсада през 809 г. Крум завладява Сердика. Градът има важно икономическо и стратегическо значение, защото през него минават много важни търговски пътища за Константинопол, и защото от там може лесно да се атакуваМакедония. В Константинопол разбират какви са намеренията на българския владетел и предприемат ответни действия. Първо Никифор изпраща военни отряди, които да възстановят властта му в града. Този опит се оказва неуспешен, тъй като изпратените ромеи се разбунтували.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

Друга превантивна мярка е изселването на славяните от Средна Струма в Мала Азия и настаняването на гръцко население в тези земи. Целта е да се засили гръцкото влияние в района, за сметка на славянското. Това решение също се оказва неуспешно, тъй като новото гръцко население също се разбунтувало. Това кара константинополския владетел да предприеме нови действия.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!!!

authorStream Live Help