Evanxeo Mt 28, 16-20.Trin.B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

O EVANXEO EN GALEGO DO DOMINGO DA TRINDADE

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Santísima Trindade (B) Santo evanxeo Mateo 28, 16-20

PowerPoint Presentation:

Santísima Trindade Naquel tempo, os once discípulos foron a Galilea , ao monte onde Xesús os citara .

PowerPoint Presentation:

Santísima Trindade Vendo a Xesús , prostráronse perante el, anque algúns dubidaban .

PowerPoint Presentation:

Santísima Trindade Entón acercouse Xesús e díxolles: ‑ Déuseme todo poder no ceo e mais na terra.

Santísima Trindade:

Santísima Trindade Ide, pois, e facede discípulos meus a tódolos pobos

Santísima Trindade:

Santísima Trindade Bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei .

Santísima Trindade:

Santísima Trindade Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo .

PowerPoint Presentation:

Palabra do Señor Loámoste , Cristo

authorStream Live Help