Етикет и естетика на масата –

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Седмица на здравословното хранене Програма на Община Бургас 2019 Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене 19.04.2019 г. 2. „а“ клас ОУ „Св. княз Борис I” г р. Бургас

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Етикет на масата означава спазване на определени правила: при подреждане на съдове и прибори на масата за хранене; правилното им използваме по време на хранене; позволеното поведение по време на хранене; Всички тези умения могат да бъдат полезни на всеки човек, за да избегне неприятни ситуации и да се чувства уверен на официални и неофициални поводи. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Със сигурност една добре подредена маса с малко декорация ще създаде необходимият вид, за да се превърне храненето в специално преживяване . Основни правила за подреждане на масата за хранене: Покривката трябва да пада равномерно от всички страни и да виси поне 15 см от ръба ма масата. Бялата покривка е подходяща за официални поводи, но може да използват покривки с други цветове, ако те са в хармония с цветовете на салфетките и помещението. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Ако е решено да се използват поставки за хранене, те се поставят върху маса без покривка. Столовете се подреждат на равни разстояния един от друг, като се оставя достатъчно разстояние между масата и седалките на столовете. Подравняват се и срещуположните един срещу друг столове. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Чиниите се поставят централно пред всеки стол на разстояние 4,5 см сантиметра от ръба на масата . Отдясно на чиниите се поставят лъжиците и ножовете, а отляво – вилиците. Приборите се подреждат отвън навътре според реда на тяхното ползване (най-външни са тези, които ще се използват първи). Поставят се перпендикулярно, на 2 сантиметра от ръба на масата, успоредно и на разстояние 1-2 см един от друг и от ръба на чинията. Вилиците и лъжиците се поставят с изпъкналата част надолу, а ножовете с острието към чинията. Приборите за десерти се подреждат над чиниите, успоредно на ръба на масата. Виличката е по-близо до чинията, с дръжката наляво, а над нея е лъжичката. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Чашата за виното, което ще се сервира с основното ястие, се поставя при върха на ножа за съответното ястие. Чашата за вода се поставя отляво и малко над чашата за червено вино. Чашата за бяло вино е отдясно на чашата за червено вино, малко под нея. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

За официална вечеря салфетката задължително трябва да е платнена. Сгъната в най-различна форма тя може да се постави отляво до вилицата, в чинията или в някоя от чашите. Добре е винаги да има резервни хартиени салфетки, подредени в слафетник. Букетите и свещниците се поставят в средната част на масата и не трябва да са по-високи от човешкия поглед. Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене салфетките

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Професия „сервитьор“ Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене:

Етикет и естетика на масата – златни правила по време на хранене

authorStream Live Help