Пешеходнa пътекa-Час на класа 1 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Lesson 1 st grade Bulgaria-BDP

Comments

Presentation Transcript

Пешеходна пътека :

Пешеходна пътека Урок по безопасност на движението по пътищата за I клас Изготвил: Елисавета Иванова ОУ “Св. княз Борис I”, гр. Бургас 10.01.2018 Издателство “ Рива ”

Slide2:

В зоопарка виждали сте в клетка мойта африканска братовчедка, а аз съм тука зиме, лете – каня ви учтиво: ”Преминете”! Службата ми никак не е лека, а з съм ........................................! Гатанка Пешеходната пътека

Видове пешеходни пътеки:

Видове пешеходни пътеки

Slide6:

Използваните изображения в презентацията са от: Учебно помагало за Час на класа за 1.клас, издателство „Рива”, одобрена със Заповед Заповед № РД 09-244/05.03.2015 г. на министъра на образованието и наукатана, автори: Любен Витанов, Красимира Брайкова; Интернет

authorStream Live Help