Φθινόπωρο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Φθινόπωρο:

Φθινόπωρο Μια φθινοπωρινή προσπάθεια μέσα στην άνοιξη... ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

“Διαφήμιση :

“Διαφήμιση & στερεότυπα”

Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας:

Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας Οι ερευνητές χωρίστηκαν σε 4 υπο-ομάδες, από τις οποίες η μία ήταν η εταιρεία παραγωγής και οι άλλες τρεις διαφημιστικές εταιρείες. Ακολουθήθηκε η βιωματική προσέγγιση.

Υπο-ομάδες:

Υπο-ομάδες Εταιρεία Production Εταιρεία Plus Εταιρεία Fame Εταιρεία Idea

Τρόπος εργασίας:

Τρόπος εργασίας Απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων και οριοθέτηση θεωρητικού πλαισίου. Παραγωγή δημιουργικού προϊόντος με βιωματικό χαρακτήρα. Πατώντας στους υπερσυνδέσμους των επόμενων διαφανειών μπορείτε να δείτε την εργασία κάθε υπο - ομάδας.

H ομάδα Production:

H ομάδα Production Θεωρητικό Μέρος Διερεύνησε τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Τι είναι η διαφήμιση, ποιος ο ρόλος της και ποιες οι μορφές της; 2. Τι ορίζεται ως κοινωνικό στερεότυπο; 3. Πώς επηρεάζουν την ψυχολογία του καταναλωτή τα κοινωνικά στερεότυπα;

H ομάδα Production:

H ομάδα Production Βιωματικό Μέρος Ανέλαβε την παρουσίαση προϊόντος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ανάθεση της διαφήμισης στις διαφημιστικές εταιρείες. Το προϊόν ήταν ένα laptop με σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η ομάδα :

Η ομάδα Θεωρητικό Μέρος Ασχολήθηκε με τη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος: “Σε ποια καταναλωτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν οι διαφημιστές προκειμένου να κάνουν ένα brand (λογότυπο) αναγνωρίσιμο;”

Βιωματικό μέρος:

Βιωματικό μέρος Δημιούργησε ένα διαφημιστικό σποτ για την προώθηση ενός Laptop που έχει παραγγείλει η ομάδα Production

Η Ομάδα IDEA!:

Η Ομάδα IDEA! Θεωρητικό Μέρος Ασχολήθηκε με τη θεωρητική διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος: Πώς επιλέγεται το target group της διαφήμισης

Η Ομάδα IDEA!:

Η Ομάδα IDEA! Βιωματικό Μέρος Βιωματικό Μέρος 2 Χρησιμοποίησε το μεθοδολογικό εργαλείο της συνέντευξης από έναν ειδικό της διαφήμισης. Σχεδίασε και οργάνωσε μια ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια με τη μορφή ενός σύντομου τηλεοπτικού σποτ τηλεοπτικού σπότ για έναν φορητό υπολογιστή, το προϊόν που έχει παραγγείλει η ομάδα Production .

Η Ομάδα PLUS+:

Η Ομάδα PLUS+ Θεωρητικό & Βιωματικό Μέρος Πως αξιοποιούνται οι υπάρχουσες εμπειρίες (φράσεις, μουσικές, ήχοι, παραδόσεις) για την οικειοποίηση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας από τους καταναλωτές;

Η Ομάδα PLUS+:

Η Ομάδα PLUS+ Αναζήτησε διαφημίσεις που υιοθετούν την αξιοποίηση εμπειριών του καταναλωτικού κοινού για την οικειοποίηση του προϊόντος από τον, ελληνικό & ξένο κινηματογράφο , γνωστά ακούσματ α γνωστούς αριθμού ς γ νωστές φράσεις

Η ομάδα Production έπρεπε να επιλέξει την κατάλληλη διαφήμιση.:

Η ομάδα Production έπρεπε να επιλέξει την κατάλληλη διαφήμιση.

PowerPoint Presentation:

Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα……...

PowerPoint Presentation:

Οι παρουσιάσεις των Υποομάδων ήταν πολύ καλές!!!

και για το λόγο αυτό η εταιρεία Production αποφάσισε::

και για το λόγο αυτό η εταιρεία Production αποφάσισε: να χρησιμοποιήσει και τις τρεις, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας: Κινηματογράφο,Τηλεόραση & Διαδίκτυο!

authorStream Live Help