Edures- prezentacja 2018

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Prezentacja zawiera informacje o firmie, jej ofertę oraz opis wybranych usług. Zapraszamy: http://edures.pl

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Kursy i szkolenia dla kierowców

slide 2:

O firmie Rzeszowska firma wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych www.edures.pl

slide 3:

Oferta Nauka i kurs jazdy Warsztaty dla instruktorów Kurs ADR Kursy na przewóz rzeczy i osób Prawo jazdy kategorii B Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern www.edures.pl

slide 4:

Prawo jazdy kategorii B http://edures.pl/prawo-jazdy-kat-b/kurs-na-prawo-jazdy-kat-b/ Kurs prawo jazdy kat. B obejmuje: 1 zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych 2 zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 30 godzin zegarowych- jazdy zarówno na placu manewrowym jak i w jeździe po mieście Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu jak i jazdę miejską. Oferujemy: 1 bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność 2 wjazd na plac w WORD 3 opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach 4 egzaminy wewnętrzne w cenie kursu 5 jazdy doszkalające przed egzaminem 6 jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

slide 5:

Kurs ADR http://edures.pl/kursy-adr/wymagania-rodzaje-kursow-adr/ Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych: ▪ konieczność posiadania uprawnień ▪ należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby: ▪ ukończyły 21 rok życia ▪ spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym Rodzaje kursów: ▪ kurs podstawowy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas ▪ kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach ▪ kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I materiały wybuchowe ▪ kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII materiały promieniotwórcze

slide 6:

Kursy na przewóz rzeczy i osób http://edures.pl/kursy-na-przewoz-rzeczy-i-osob/ Aby uzyskać wpis w postaci kodu 95 do prawa jazdy który uprawnia do przewozu rzeczy i osób należy ukończyć szkolenie i uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz uzyskać zaświadczenia lekarskie o brakach przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Nasza firma posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego. Organizujemy kurs na przewóz rzeczy w Rzeszowie w ścisłym centrum przy ul. Bernardyńskiej 5/7 Rodzaje kursów: ➢ kwalifikacja wstępna ➢ kwalifikacja wstępna przyspieszona ➢ kwalifikacja wstępna uzupełniająca ➢ kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona ➢ szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób

slide 7:

Warsztaty dla instruktorów http://edures.pl/inne-szkolenia/warsztaty-dla-instruktorow/ 2-dniowe obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 każdy instruktor najpóźniej do 7 stycznia każdego roku musi przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

slide 8:

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych http://edures.pl/inne-szkolenia/szkolenie-z-obslugi-urzadzen-do-napelniania-i-oprozniania-zbiornikow- transportowych-cystern-nalewaki/ Osoby które ukończyły 18 lat posiadają wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego. Organizujemy szkolenia z zakresu kl. 2 gazy np. LPG oraz kl. 3 materiały ciekłe zapalne np. benzyna olej napędowy. Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny realizowane są na terminalu wyposażonym z urządzenie NO w zależności od klasy.

slide 9:

Kontakt szkoleniaedures.pl tel. 883 118 102 tel. 883 118 106 EDURES ul. Bernardyńska 5/7 35-069 Rzeszów NIP: 813-375-09-80 REGON: 367750403

authorStream Live Help