O XII LO w Poznaniu - 2018

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Prezentacja programu PowerPoint:

XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu szkoła na miarę oczekiwań uczniów

Prezentacja programu PowerPoint:

dogodna lokalizacja szkoły długoletnia, pozytywna tradycja zintegrowana społeczność szkolna atrakcyjne godziny zajęć lekcyjnych 7 30 -14 40 dobra „marka” w środowisku kompetentni i innowacyjni nauczyciele nowoczesna baza, adekwatna do wyzwań XXI wieku efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna Mocne strony atrakcyjna oferta (klasy akademickie, programy autorskie )

Prezentacja programu PowerPoint:

Położenie lokalizacja w centrum miasta, wśród zieleni XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Położenie dogodny dojazd autobusem, pociągiem, rowerem XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Położenie troska o estetykę i funkcjonalność budynku i otoczenia XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowoczesna hala sportowa, nowe boisko do gier zespołowych i LA internet kablowy /bezprzewodowy w całej szkole, WiFi dla uczniów projektor, ekran, komputer w   każdej sali lekcyjnej barek ze zdrową żywnością, gabinet pielęgniarski sala komputerowa +  multimedialna sala do nauki języków obcych tablice multimedialne wizualizer , laboratoria estetyczne klasy, korytarze i klatki schodowe zmodernizowana biblioteka szkolna oraz    CIM Baza sala teatralna z  wyposażeniem i   zapleczem

Prezentacja programu PowerPoint:

Baza tym możemy się pochwalić nowe wejście do szkoły, portiernia, monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku, wiata rowerowa Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

szkoła przyjazna dla osób niepełnosprawnych, podjazd zbudowany dzięki funduszom pozyskanym od sponsora Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

odnowione korytarze oraz klatki schodowe, wymiana drzwi, nowe tablice infor-macyjne , sukcesywne remonty sal lekcyjnych Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowa tablica Patronki, sztandar ufundowany przez Radę Rodziców Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

zmodernizowana pracownia informatyczna – 17 stanowisk z Win 10 w sieci, internet stacjo- narny i bezprzewodowy Baza tym możemy się pochwalić XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowość! multimedialna pracownia językowa – 16 komputerów w sieci, internet stacjonarny i bezprzewodowy Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

w każdej sali lekcyjnej komputer nauczycielski z dostępem do internetu , podłączony do projektora multimedialnego Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

7 tablic interaktywnych: w pracowni chemicznej, matematycznych, językowej, biologicznych Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

w salach lekcyjnych projektor, ekran oraz głośniki - możliwa prezentacja materiałów multimedialnych, także online Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

odtwarzacz DVD + ekran + głośniki zamiast telewizora - profesjonalna projekcja filmów dla grupy filmo -znawczej Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

pełnowymiarowa hala sportowa obok „małej” sali gimnastycznej Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowe boisko sportowe do gier zespołowych oraz dyscyplin lekkoatletycznych, w pobliżu lodowisko i tereny zielone Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

wyremontowane pomieszczenie biblioteczne, nowe regały, katalog elektroniczny, 12 000 woluminów, audiobooki Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowe komputery w szkol- nym Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska z drukarką, 12 stanowisk do pracy cichej) Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowa sala teatralna ze sceną, zapleczem, projektorem, oświetle-niem , nagłośnieniem oraz zaciemnieniem Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nowy wystrój gabinetu pedagoga szkolnego i psychologa sprzyjający spotkaniom i rozmowie Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Bar – estetyczne pomieszczenie, oferta zgodna z wytycznymi MZ i zasadami zdrowego żywienia  Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Edu -sonda oraz inne pomoce dydaktyczne do nauki fizyki dzięki realizacji projektów unijnych Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

zajęcia laboratoryjne na chemii i biologii, doświadczenia, eksperymenty Baza tym możemy się pochwalić Tak było XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

dziennik elektroniczny, bezpłatny dostęp dla uczniów i rodziców, komunikacja za pośred-nictwem wewnętrznej poczty i kalendarza Tak było Baza tym możemy się pochwalić XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

nauczanie / uczenie się oparte o nowoczesną bazę 3 klasy akademickie, współpraca z UAM, UEP lekcje „inaczej” w  szkole i poza budynkiem szkoły metoda projektu na lekcjach wych . fizycznego programy autorskie i innowacje pedagogiczne konkursy , zawody, olimpiady, projekty bogata oferta języków obcych, nauczanie międzyoddziałowe zajęcia dodatkowe – pomoc i rozwój zainteresowań Dydaktyka współpraca z instytucjami edukacyjnymi i  kulturalnymi

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność klasy akademickie, zajęcia realizowane wg programów autorskich, nauczyciele akademiccy w szkole XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność wykłady akademickie, pokazy, warsztaty naukowe XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność zajęcia terenowe i laboratoryjne XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność wycieczki edukacyjne do zakładów pracy, centrów biznesowych XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność wycieczki do instytucji kulturalnych XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność lekcje muzealne, wycieczki do miejsc historycznych oraz miejsc pamięci narodowej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

klasa artystyczna, zajęcia teatralne i żywego słowa, artyści w szkole Dydaktyka efektywność i atrakcyjność XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

repetytoria maturalne, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia laboratoryjne z chemii, matematyka „na filmowo” Dydaktyka efektywność i atrakcyjność XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

udział w olimpiadach przedmiotowych, szkolnych i pozaszkolnych konkursach z różnych dziedzin Dydaktyka efektywność i atrakcyjność XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność realizacja projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność realizacja projektów unijnych z zakresu fizyki i biologii XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

lekcje wychowania fizycznego realizowane metodą projektu, lekcje w terenie, rozgrywki i zawody sportowe Dydaktyka efektywność i atrakcyjność XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dydaktyka efektywność i atrakcyjność spotkania z ludźmi kultury, dziennikarzami, ludźmi z pasją XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

imprezy integrujące społeczność szkolną samorządność uczniowska ceremoniał szkolny, kultywowanie rocznic kształcenie kompetencji miękkich działalność wolontariacka i charytatywna przygotowanie do pełnienia ról społecznych współpraca i wymiana międzynarodowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna Nie tylko lekcje współpraca ze ś rodowiskiem lokalnym

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Samorządność uczniowska współdecydowanie o sprawach szkoły, inicjatywy służące ubarwianiu życia Dwunastki. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Szkolne Koło Wolontariatu pomoc potrzebującym – ludziom i zwierzętom, pomagają, bo lubią. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja , rozwój osobisty Szkolne Koła Wolontariatu akcje informacyjne XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Ceremoniał szkolny: Patronka i sztandar, sejmik naukowy, konkurs oraz spektakl teatralny w Dniu Patronki XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Ceremoniał szkolny: cykliczne uroczystości szkolne, poszanowanie tradycji. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje liczą się wartości, integracja, rozwój osobisty Ceremoniał szkolny: c zczenie rocznic narodowych, konkursy, koncerty, okazjonalny wystrój szkoły. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Przygotowanie do życia w  społeczeństwie: w ycieczki do prokuratury i sądu , prawybory, kampania i wybory do SU. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty PoMoc ( pedagog&psycholog ): spotkania i  zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem, otwarty gabinet. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty PoMoc ( pedagog&psycholog ): działania integracyjne , otwarty regał, profil na Fb , upowszechnianie wiedzy z zakresu ppp XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty PoMoc ( pedagog&psycholog ): warsztaty psychologiczne, kształcenie kompetencji miękkich, d oradztwo zawodowe XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty szkolny krąg harcerski: spotkania integracyjne, dni mundurowe XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty Szkolna Służba Medyczna, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, sukcesy w zawodach rejonowych XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Otwarcie na otoczenie - niepełnosprawni w  szkole: spektakle teatralne, wspólne koncerty, spotkania wigilijne, projekty kulturalne. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty otwarcie na otoczenie: chwila radości dla seniorów i maluchów XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości, integracja , rozwój osobisty Wymiana Polska-Francja: wizyty i rewizyty XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Wymiana Polska-Ukraina: wizyty i rewizyty XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje wartości , integracja, rozwój osobisty Wymiana Polska-Brazylia: wideokonferencje, efekty pracy uczniów na blogach XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Dzień Języków Obcych Dzień Wolontariatu występy artystyczne rozgrywki sportowe Dzień Ludzi z Pasją gazetka „Pryzmat” konkursy artystyczne Infizmania Inicjatywy społeczności szkolnej happeningi, bal przebierańców

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Gazetka szkolna „Pryzmat ” w  formie bloga, dodatkowo wydanie papierowe, 5 numerów w ciągu roku. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Dzień Ludzi z Pasją: artyści, podróżnicy, hobbyści, sportowcy, społecznicy. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Zespół muzyczny: profesjonalne zaplecze instrumentalne, koncerty w szkole sukcesy w konkursach zewnętrznych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Dzień Wolontariatu: loteria, sprzedaż ciast, koncert z udziałem zaproszonych gości, popularyzowanie idei wolontariatu. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Dzień Języków Obcych: koncert piosenki obcojęzycznej, prezentacje, wykłady, wystawy. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl Dzień Informatyki , Fizyki i Matematyki - Infizmania : konkursy i zagadki, turniej gier planszowych, prezentacje i pokazy .

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Pierwszy dzień wiosny: happening, dzień bez kartkówek i pytania, wiosenny uśmiech i dobre słowo. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Dzień irlandzki : irlandzkie barwy, irlandzka muzyka, upowszechnienie wiedza nt. Irlandii. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej I mprezy integracyjne: rajd pierwszaków, peregrynacje, wycieczki, zielone szkoły. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl Imprezy integracyjne: bal przebierańców, happeningi, dzień tańca, studniówka, turystyka weekendowa

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej „To lubię” - wieczorek poetycki: Dwunastkowa tradycja, każdy może wystąpić, każdy może posłuchać, strawa nie tylko dla ducha. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Koncert Talentów: śpiewać (recytować, grać …) każdy może, impreza w plenerze, wspólna zabawa. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl Konkursy artystyczne: fotograficzne, filmowe, muzyczne, literackie, prezentacja prac.

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl Szkolne konkursy wiedzy i umiejętności: „Jeden z dwunastu”, turniej „Kolejki”, konkurs wiedzy o Patronce”.

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej W okresie Świąt: koncert kolęd i pastorałek, konkurs na wystrój sali, świąteczne wypieki, działania na rzecz potrzebujących. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Sportowe inicjatywy uczniów: rozgrywki wewnątrzszkolne , mecze międzyszkolne, wpływ na ofertę zajęć pozalekcyjnych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl Dobra noc w szkole: wspólne oglądanie filmów, prezentacja dokonań uczniowskich, dyskusje nt. filmów, owsianka na śniadanie.

Prezentacja programu PowerPoint:

Nie tylko lekcje inicjatywy społeczności szkolnej Promocja zdrowego odżywiania: ś niadanie dla mózgu, PoMocne ś niadania, śniadanie na trawie. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

kanał na YouTube strona internetowa (300 podstron ) udział w miejskich obchodach rocznic narodowych Targi Edukacyjne i Drzwi Otwarte media społecznościowe Facebook udział w miejskich imprezach kulturalnych i edukacyjnych blog projektu polsko-brazylijskiego pełna oferta szkoły na stronie internetowej Promocja blog gazetki „ Pryzmat”

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w ś rodowisku Szkolna witryna interne-towa (300 podstron) - pełna informacja o specyfice placówki i wydarzeniach z życia społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Obecność w serwisach społecznościowych ( Facebook ): XII LO, Po Moc w XII LO, Wolontariat XII LO. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Prezentacja oferty szkoły: podczas Drzwi Otwartych, na Targach Edukacyjnych, na stronie liceum, w formie ulotki. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Regularne uczestnictwo w miejskich obchodach rocznic i świąt narodowych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Regularne uczestnictwo w wydarzeniach i akcjach charytatywnych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Otwarte spektakle teatralne w szkole, występy w Klubach Złotej Jesieni, przedszkolach. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Regularne uczestnictwo w konkursach i wydarzeniach kulturalnych (teatralnych, filmowych, literackich ). XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Regularne uczestnictwo w konkursach i zawodach wiedzy oraz w wydarzeniach edukacyjnych: festiwalach nauki, sejmikach itp. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Organizacja i udział w międzyszkolnych imprezach sportowych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

Promocja jesteśmy rozpoznawalni w środowisku Szkoła współorganizatorem konferencji, spotkań, sejmików naukowych, uczestnictwo w projektach miejskich i uczelnianych. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Gen. Kutrzeby 8 www.lo12.edu.pl

Prezentacja programu PowerPoint:

ZAPRASZAMY! ul. Gen. T. Kutrzeby 8, 61-719 Poznań tel. 61 852 5558 email: liceum@lo12.edu.pl www.lo12.edu.pl

authorStream Live Help