MÌNH NHÌN NHAU KHÔNG NÓI - nhạc và lời: Vũ Thái Hòa

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

www.arts-vuthaihoa.bolgspot.com

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

MÌNH NHÌN NHAU KHÔNG NÓI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Hân hạnh giới thiệu * nhạc và l ờ i: VŨ THÁI HÒA * Tiếng hát: GIAO LINH

Slide 2:

MÀU SẮC TRONG TRANH VŨ THÁI HÒA TRANH NỀN

Slide 3:

NATURE MORTE n°102 ( Tĩnh vật 102) - VŨ THÁI HÒA

Slide 4:

L’ATELIER ( Phòng vẽ ) VŨ THÁI HÒA

Slide 5:

COQUETTE ( Dễ thương ) - VŨ THÁI HÒA

Slide 6:

CYMBIDIUM ( Hoa Lan) - VŨ THÁI HÒA

Slide 7:

LES DEUX AMIES (Đôi bạn) – VŨ THÁI HÒA

Slide 8:

DANS L’ATTENTE DU VENT (Đợi gió) VŨ THÁI HÒA

Slide 9:

SOLEIL DE PRINTEMPS ( Nắng xuân ) – VŨ THÁI HÒA

Slide 10:

JEUNE FILLE TENANT UNE POMME ( Thiếu nữ cầm táo ) – VŨ THÁI HÒA

Slide 11:

COQUETTE 104 (Dễ thương 104) VŨ THÁI HÒA

Slide 12:

VIOLON ( Vĩ cầm ) - VŨ THÁI HÒA

Slide 13:

LA GUITARE VERTE (Tây ban cầm xanh) VŨ THÁI HÒA

Slide 14:

LA JEUNE FILLE VIETNAMIENNE (Thiếu nữ Việt Nam) VŨ THÁI HÒA

Slide 15:

NATURE MORTE n°101 (Tĩnh vật 101) - VŨ THÁI HÒA

Slide 16:

LA JEUNE FILLE ET LE CHEVAL ( Thiếu nữ và ngựa ) - VŨ THÁI HÒA

Slide 17:

LE PIANO ROUGE (Dương cầm đỏ) VŨ THÁI HÒA

Slide 18:

REGARDER LA LUNE (Nhìn trăng) VŨ THÁI HÒA

Slide 19:

PRINTEMPS (Mùa xuân) - VŨ THÁI HÒA

Slide 20:

COQUETTE 103 (Dễ thương 103) VŨ THÁI HÒA

Slide 21:

vũ thái hòa VŨ THÁI HÒA là tên thật và là bút hiệu Sở trường viết văn , làm thơ , vẽ tranh , viết nhạc và soạn hòa âm - Tranh Vũ Thái Hòa được L ư u gi ữ trong Viện Bảo Tàng Loukine ( Pháp ) và đượ c UNESCO tặng huy chương hội họa : Picasso - Miró Định cư tại Pháp 1984 vuthaihoa@live.fr Website: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

authorStream Live Help