Đồng Xanh Thơ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c : Cao Huy Hoàng Ð?ng Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH Xanh Tho

Slide 2: 

Ð?ng c? xanh êm vui bên su?i tho. Ngu?i dua bu?c tôi di nhu gi?c mo

Slide 3: 

Ni?m yêu thuong vô biên tôi có ng?. Gi?a khung tr?i tho tôi hát theo dàn to

Slide 4: 

Tr?i yêu thuong mây xanh êm ái trôi Dòng su?i mát reo vui ru khúc nôi.

Slide 5: 

T?a quê huong thiên thu tôi t?i r?i Ð?m say lòng tôi l?i ca dâng choi voi.

Slide 6: 

Có Chúa bu?c bên tôi, lòng tôi chan ch?a bao ni?m vui. Có Chúa d?t dua tôi, nh?p chân tôi bu?c trong th?nh thoi.

Slide 7: 

Dìu tôi di noi xa xa l?c lo. Ðu?ng chân lý say sua nhu l?i tho.

Slide 8: 

Và tôi qua bên kia thung lung m?, Có khung tr?i tho tôi hát theo dàn to.

Slide 9: 

Ngu?i cho tôi muôn câu ru thi?t tha, Làm tôi say reo lên muôn khúc ca.

Slide 10: 

Tình yêu thuong thiên thu không xóa nhòa, Ð?m say lòng tôi l?i ca vang ngân nga.

Slide 11: 

Có Chúa bu?c bên tôi, lòng tôi chan ch?a bao ni?m vui. Có Chúa d?t dua tôi, nh?p chân tôi bu?c trong th?nh thoi.

Slide 12: 

Nh?c : Cao Huy Hoàng Ð?ng Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH Xanh Tho

Slide 13: 

Ru?u yêu thuong cho tôi nâng chén say. Ng?t huong thom cho tim tôi ng?t ngây.

Slide 14: 

Ni?m yêu thuong miên man theo tháng ngày. U?c mo lòng tôi chung th?y không d?i thay.

Slide 15: 

Ð?i tôi xin thiên thu yêu Chúa thôi. Dù nam tháng trôi xuôi theo lá roi.

Slide 16: 

Này dôi môi xinh tuoi muôn nét cu?i. Hát theo lòng tôi l?i ca dâng choi voi.

Slide 17: 

Có Chúa bu?c bên tôi, lòng tôi chan ch?a bao ni?m vui. Có Chúa d?t dua tôi, nh?p chân tôi bu?c trong th?nh thoi.

Slide 18: 

Có Chúa bu?c bên tôi, lòng tôi chan ch?a bao ni?m vui. Có Chúa d?t dua tôi, nh?p chân tôi bu?c trong th?nh thoi.

Slide 19: 

Nh?c : Cao Huy Hoàng Ð?ng Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH Xanh Tho

authorStream Live Help