TRANH CÔNG GIÁO - Họa sĩ: VŨ THÁI HÒA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRANH CÔNG GIÁO Họa sĩ VŨ THÁI HÒA chủ đề Slideshow: UYÊN UYÊN Nhạc nền: Little Drummer boy

Slide 2: 

BÀN THÁNH tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 3: 

NẮNG XUÂN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 4: 

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Nam) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 5: 

CẢM TẠ CHÚA – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 6: 

CHÚA LÀ SỰ SỐNG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 7: 

MẪU TỬ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 8: 

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Trung) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 9: 

HOA ANH ĐÀO tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 10: 

TRÊN TAY MẸ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 11: 

QUA THẬP TỰ ĐẾN VINH QUANG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 12: 

NĂM TẤM BÁNH VÀ HAI CON CÁ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 13: 

NGỦ ĐI CON tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 14: 

ĐỨC MẸ LAVANG tranh: VŨ THÁI HÒA vũ thái hòa

Slide 15: 

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 16: 

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Bắc) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 17: 

XUÂN MIỀN CAO – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 18: 

CHUỖI MÂN CÔI tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 19: 

TÀ ÁO NOEL – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 20: 

CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 21: 

TRẦU CAU tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 22: 

SỨC SỐNG ĐỨC TIN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 23: 

ĐỨC CHÚA CHA – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 24: 

TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 25: 

TÌNH MẪU TỬ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 26: 

BÓNG THẬP TỰ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 27: 

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI-GÒN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 28: 

TRANH CÔNG GIÁO chủ đề Họa sĩ: VŨ THÁI HÒA Nhac nền: Little Drummer Boy – Slideshow: UYÊN UYÊN

authorStream Live Help