CA VANG TÌNH YÊU CHÚA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: anhgiang2000 (97 month(s) ago)

Rất cám ơn tác giả!

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Slide 2: 

Tác Giả: Đinh Minh Hoàng Thể Hiện: Quang Minh Slide Show:Trần Minh Kha Ca Vang Tình Yêu Chúa

Slide 3: 

Tình yêu Thiên Chúa, như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con, vượt qua sóng đời nổi trôi. Thuyền con giữa dòng đại dương, bấp bênh Ngài ơi.

Slide 4: 

Tình yêu Thiên Chúa, như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con, vượt qua sóng đời nổi trôi. Thuyền con giữa dòng đại dương, bấp bênh Ngài ơi.

Slide 5: 

Tình yêu Thiên Chúa, như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con, vượt qua sóng đời nổi trôi. Thuyền con giữa dòng đại dương, bấp bênh Ngài ơi.

Slide 6: 

Tình yêu Thiên Chúa, như dòng sông êm đềm lướt trôi. Chảy xuôi năm tháng, để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu thiên Chúa nồng say, là hương gió trời dịu êm. Dìu đưa tháng ngày bình yên, với bao êm đềm.

Slide 7: 

Tình yêu Thiên Chúa, như dòng sông êm đềm lướt trôi. Chảy xuôi năm tháng, để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu thiên Chúa nồng say, là hương gió trời dịu êm. Dìu đưa tháng ngày bình yên, với bao êm đềm.

Slide 8: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 9: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 10: 

Tình yêu Thiên Chúa, như mùa Xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu, ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôi dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan. Và luôn đỡ nâng ủi an, những khi sầu vương.

Slide 11: 

Tình yêu Thiên Chúa, như mùa Xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu, ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôi dõi bước đời con, đổ muôn phúc ân tràn lan. Và luôn đỡ nâng ủi an, những khi sầu vương.

Slide 12: 

Tình yêu Thiên Chúa, không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững. Là Chân Thiện Mỹ thẳm sâu, để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng cậy trông, vững tin nơi Ngài.

Slide 13: 

Tình yêu Thiên Chúa, không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững. Là Chân Thiện Mỹ thẳm sâu, để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng cậy trông, vững tin nơi Ngài.

Slide 14: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 15: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 16: 

Ca Vang Tình Yêu Chúa

Slide 17: 

Bàn tay Thiên Chúa, dắt dìu con, qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng, chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian.

Slide 18: 

Bàn tay Thiên Chúa, dắt dìu con, qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng, chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian.

Slide 19: 

Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu, một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa Xuân thắm mầu đẹp tươi. Trần gian ngóng chờ ngày sau, phúc vinh quê trời.

Slide 20: 

Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu, một Giêsu chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi, mùa Xuân thắm mầu đẹp tươi. Trần gian ngóng chờ ngày sau, phúc vinh quê trời.

Slide 21: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 22: 

Con ca ngợi, ngàn đời tình Ngài kiên vững. Suối thiêng dạt dào, ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm, như núi cao, sông dài, biển khơi. Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

Slide 23: 

Cao vời tình Cha, con hát ca muôn đời chẳng ngơi…

authorStream Live Help