LỜI VỌNG TÌNH YÊU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: nhida0110hh (97 month(s) ago)

rat dep

By: hiep (117 month(s) ago)

grrgg

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: ĐỖ VY HẠ Tiếng hát: ĐỖ VY HẠ

Slide 2: 

Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu

Slide 3: 

. Giêsu gục ngã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội loài người

Slide 4: 

Thân tàn vơi, Con Chúa Trời Nghe hồn chợt đơn côi

Slide 5: 

Ôi, Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới Mà nỡ quên ân tình biển khơi ?

Slide 6: 

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.

Slide 7: 

Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

Slide 8: 

Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu

Slide 9: 

Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé tim nát tan gai nhọn bạo tàn

Slide 10: 

Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương

Slide 11: 

Ôi, Cha từ ái xin tha lầm lỗi những tháng năm xa lìa tình Cha

Slide 12: 

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu

Slide 13: 

để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

Slide 15: 

Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu

Slide 16: 

Giêsu gục ngã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội loài người

Slide 17: 

. Thân tàn vơi, Con Chúa Trời Nghe hồn chợt đơn côi

Slide 18: 

Ôi, Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới Mà nỡ quên ân tình biển khơi ?

Slide 19: 

Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.

Slide 20: 

Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi.

Slide 22: 

Sáng tác: ĐỖ VY HẠ Tiếng hát: ĐỖ VY HẠ Slideshow: VÂN ĐỲNH & JEAN PAUL VU

authorStream Live Help