TIN KÍNH CHÚA - Dân Ca VN Lý Ngựa Ô

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

TIN KÍNH CHÚA

Slide 2:

Nhạc Dân Ca: LÝ NGỰA Ô Lời Thánh : VŨ THÁI HÒA Tiếng hát : Giọng Cần Th ơ

authorStream Live Help