TÍA EM MÁ EM

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhạc: VĂN LƯƠNG Tiếng hát: DUY KHÁNH & HỒNG HẠNH TÍA EM MÁ EM

Slide 2: 

Tía em hừng đông đi cày bừa. Má em hừng đông đi cày bừa. Tía em là một người nông dân. Má em cũng là người nông dân. Cùng sống trên đồng bao la.

Slide 3: 

Những đêm trời trăng lên tròn tròn. Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào.Chúng em cùng họp đoàn vui chơi. Chúng em cùng họp đoàn vui ca. Trong ánh trăng ngà lung linh.

Slide 4: 

Ngày mùa về nơi nơi. Ðồng vàng đầy thênh thang. Chúng em cùng vui múa hát trên đồng lúa.

Slide 5: 

Hòa bình về nơi nơi, cuộc đời mình đang lên. Sáng như vừng trăng sáng giải trên đồng làng.

Slide 6: 

Nhạc: VĂN LƯƠNG Tiếng hát: DUY KHÁNH & HỒNG HẠNH tía em má em

Slide 7: 

Có em hừng đông đã nhọc nhằn. Có em hừng đông đã lùa bò. Có em vì nghèo mà chăn trâu. Gió mưa nào ngại ngày mai đâu. Cuộc sống trăm phần cam go.

Slide 8: 

Có em thầm mơ đi học hành .Ước mong ngày sau sẽ thành tài. Sướng vui một cuộc đời hơn xưa . Tiến lên thành một người dân ngoan Tươi sáng như đồng ban mai.

Slide 9: 

Ngày mùa về nơi nơi. Ðồng vàng đầy thênh thang. Chúng em cùng vui múa hát trên đồng lúa.

Slide 10: 

Hòa bình về nơi nơi, cuộc đời mình đang lên. Sáng như vừng trăng sáng giải trên đồng làng. Tía Em Má Em Nhạc: VĂN LƯƠNG Tiếng hát: DUY KHÁNH & HỒNG HẠNH Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 8/2007

authorStream Live Help