TRẺ THƠ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trẻ Thơ

Slide 2: 

Trẻ Thơ Xây Nhà Trên Cát Trẻ Thơ Đùa Giởn Chọc Trời Trẻ Thơ Vui Cười Hể Hả Trẻ Thơ Quên Cả Cuộc Đời

Slide 3: 

Người già xây nhà chắc chắn Người già Danh lợi Bon chen Người Già Buồn Đau Tơi Tả Người già ôm lấy cuộc đời

Slide 4: 

Trẻ già ai sống thật Ai đang khóc đang cười Ôi con người, ôi cuộc đời

Slide 5: 

Ai sống gần với cao Ai ngày một xa rời

Slide 6: 

Ta thân già ế muộn Ta muốn làm trẻ thơ

Slide 7: 

Sống cuộc đời chú Cuội Lấy trăng dệt vần thơ

Slide 9: 

Trẻ Thơ Xây Nhà Trên cát Trẻ thơ đùa giỡn chọc trời Trẻ thơ Vui cười Hể hả Trẻ Thơ Quên Cả Cuộc đời

Slide 10: 

Người già xây nhà chắc chắn Người Già Danh Lợi Bon Chen Người già buồn đau tơi tả Người già ôm lấy cuộc đời

Slide 11: 

Ôi con người ôi cuộc đời Trẻ Già Ai Sống Thật Ai đang khóc đang cười

Slide 12: 

Ai sống gần với cao Ai ngày một xa rời

Slide 13: 

Ta Thân Già Ế Muộn Ta Muốn Làm Tuổi thơ

Slide 14: 

Sống cuộc đời chú Cuội Lấy trăng dệt vần thơ Ca sĩ : Thanh Thúy Reseda, 14/6/07 PPS : Nguyễn Bảo Châu

authorStream Live Help