TEORIA TEMA 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORIA NUMERACIÓ:

TEORIA NUMERACIÓ TEMA 2 - RELACIONS

Slide 2:

DM UM C D U

Suma i Resta:

Suma i Resta Prova de la resta : En una resta, la suma del subtrahend i la diferència és igual al minuend. 6 - 3 3 + 3 3 6 MINUEND SUBTRAHEND DIFERÈNCIA MINUEND SUBTRAHEND MINUEND

Propietats de la Suma:

Propietats de la Suma Propietat commutativa de la suma: si es canvia l’ordre dels sumands s’obté el mateix resultat. Propietat associativa de la suma: si en una suma de tres nombres, es canvia l’agrupació dels sumands, s’obté el mateix resultat.

TEORIA MESURA:

TEORIA MESURA TEMA 2 – UNITATS DE LONGITUD

Slide 8:

1 metre és igual a 10 decímetres  1m= 10 dm 1 metre és igual a 100 centímetres  1m= 100 cm

TEORIA GEOMETRIA:

TEORIA GEOMETRIA TEMA 2 – TIPUS DE RECTES

Slide 12:

Dues rectes són paral·leles si no es tallen.

Slide 13:

Dues rectes són secants si es tallen en un punt.

Slide 14:

Dues rectes secants són perpendiculars si formen 4 angles rectes.

authorStream Live Help