Ders

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Ders

Comments

Presentation Transcript

Slide2: 

Yemen’in Beciyle kabilesi ileri gelenlerinden olan Cerir, bir gün Medine’ye gelir, Efendimiz’in huzuruna girer. Kalabalığın içinde arkalarda oturmaya yer ararken mihraptan kendisini gören Efendimiz’in saygı dolu davetine şöyle muhatap olur:

Slide3: 

- Ya Cerir! Kapının arkasında kalma, buraya gel, yanıma buyur!.. Efendimiz, Cerir’e yanında yer gösterme saygısıyla da kalmaz, ayrıca sırtındaki cübbesini çıkarıp Cerir’in, oturacağı yere serme sevgisini de gösterir

Slide4: 

Efendimiz’in gösterdiği bu saygı, sevgi örneğinden fevkalade etkilenen Cerir, mahcubiyetle mihraba doğru ilerler, kendisi için serilen cübbeyi büyük bir sevgi ile alır, üst üste katlar, sonra da:

Slide5: 

- Bu cübbe, yere serilip de minder gibi üzerine oturulacak cübbe değil, başa konup taç gibi başta taşınacak cübbedir, diyerek cübbeyi başının üzerine koyar ve çıplak yere büyük bir saygı ile oturur.

Slide6: 

Bundan sonra Efendimiz’den oradakilere, onların şahıslarında tüm insanlığa şu saygı ve sevgi talim ve telkini gelir: - Bir kavmin ileri gelenleri size gelince saygı ile yer gösterin, sevgi ile muhatap olun. Sözlerine şunu da ekler: - Zaten mümin, başkalarına saygı gösterir, saygı gösterdiklerinden de saygı görür!.. Saygı göstermediğinden dolayı saygı görmeyen müminde hayır yoktur!..

Slide7: 

Zeyd bin Sabit, Efendimiz’in vahiy katiplerinden biridir. Abdullah bin Abbas da Efendimiz’in amcasının oğludur. Yani her ikisi de sevgi ve saygı anlayışlarını, görgü ve terbiye eğitimlerini Efendimiz’den almışlar, O’nun talim ve telkiniyle sosyal davranışlara sahip olmuşlardır.

Slide8: 

İşte bunlardan Zeyd bin Sabit bir gün, yolun kenarına atını çekmiş, binmek üzeredir. Uzaklardan durumu gören Abdullah bin Abbas koşarak gelir, bir hizmetçi gibi Zeyd’in atının özengisini saygı ile tutarak binmesine yardım eder.

Slide9: 

Bu saygıyı gören vahiy katibi mahcubiyetle seslenir: -Ne yapıyorsun ey Resulullah’ın amcasının oğlu?..

Slide10: 

Cevapta tereddüt yoktur: -Biz Resulullah’tan büyüklerimize saygı göstermekle emrolunduk.

Slide11: 

Mahcubiyeti daha da artan Zeyd bin Sabit: -Üzengi tutan eline bakayım ey Abdullah! der.

Slide12: 

Abdullah’ın yukarı kaldırdığı eline hemen sarılan vahiy katibi, üç defa öpüp başına koyarak der ki: -Biz de, üzengi tutan eli böyle sevgi ile öpmekle emrolunduk!..

Slide13: 

Saygı ve sevgide efendiler efendisini örnek almak temennisiyle…. Sn Can Akın ve Sn Ahmet Şahin’e teşekkürler…… A.O.G

authorStream Live Help